Sagabyen på Jessheim

Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Sagabyen vil i hovedsak bestå av boliger med høy kvalitet, med innslag av forretninger.

dronebilde over tettbebygd strøk med illustrasjonre av nye bygg

Illustrasjon som viser Sagabyen. Foto: Jessheim Byutvikling AS

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Boliger, bydelsutvikling

 • Samarbeidspartner:

  Ø.M.Fjeld Utvikling AS

 • Utviklingspotensial:

  60.000 kvadratmeter

Om prosjektet

Sagabyen, som består av Saga Senter, Saga Atrium, Saga Terrasse, Saga Nord og Sagaparken, blir den nye, grønne bydelen i Jessheim sentrum med nærhet til alt. Bydelen får flotte bygningsvolumer som omkranser lyse og luftige fellesområder. Uteområdet mellom husene er hevet fra gateplanet slik at det skapes en lun og privat atmosfære inne på boligområdet.

Visjonen for Sagabyen

Visjonen for Sagabyen er å skape en urban, grønn bydel med en moderne og bymessig karakter. Det skal være sentrumsbebyggelse, torg, møteplasser, lekeparker og bygate.

Jessheim med sine drøyt 17.000 innbyggere ble by i 2012, samme år som første byggetrinn Saga Senter ble ferdigstilt. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon.

Sagabyen består av Saga Senter, Saga Atrium, Saga Terrasse, Saga Nord, Sagaparken og et nytt veisystem (Dampsaga Allè) mellom Algarheimvegen og den nye Tverrvegen. Bydelen vil i hovedsak bestå av boliger med høy kvalitet, med innslag av forretninger.

Hvordan er det å bo her? Last ned brosjyren om Sagabyen og Saga Terrasse .

Knutepunktutvikling i praksis

Sagabyen er knutepunktutvikling i praksis, beliggende inntil Jessheim stasjon med gode tog- og bussforbindelser til Oslo, Gardermoen og regionen for øvrig. Sagabyen vil bestå av mange salgs- og byggetrinn, med til sammen ca. 1000 nye miljøvennlige boliger.

Prosjektene

I 2012 ble Saga Senter med 120 leiligheter ferdigstilt, og i 2016 ble andre byggetrinn, Saga Atrium, med 60 leiligheter ferdigstilt. Det største utbyggingsområdet, Saga Terrasse, solgte leilighet nr. 400 i januar 2022 og er planlagt ferdigstilt 1. halvår 2024, da vil prosjektet bestå av 496 boliger og flere næringslokaler mot gateplan.

Nord for Saga Terrasse eier vi den fremtidige utviklingseiendommen Saga Torg. Vi igangsetter nå et samarbeid med naboeiendommen for en felles regulering av et til sammen 20 mål stort område som i fremtiden kan romme rundt 400 nye leiligheter samt næring og kontor.

Samarbeider om utviklingen

Gjennom selskapet Jessheim Byutvikling AS har vi i mange år samarbeidet med Ø.M. Fjeld Utvikling AS om å utvikle Jessheim sentrum. I Sagabyen blir det bygget moderne leiligheter med varierende størrelse og høy kvalitet, forretninger og parkeringsanlegg.

I større perspektiv er Ullensaker kommune en av landets raskest voksende kommuner, med nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstaden som drivkrefter.

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 60 000 kvadratmeter
 • Formål: Bolig, Infrastruktur, Næring, Byutvikling, Utadrettet virksomhet, Knutepunktutvikling
 • Arkitekter: ØKAW Arkitekter AS, Linje Arkitektur AS
 • Samarbeidspartnere: Ø.M.Fjeld Utvikling AS
 • Entreprenør: Ø.M.Fjeld AS

Gå til prosjektets egen nettside(åpnes i ny fane)

Fremdrift:

2010-2016: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende. Dampsaga Park ble ferdigstilt 2015

2012: Saga Senter ferdigstilt med 120 leiligheter og ca. 8.700 kvm forretningslokaler

2015: Godkjent reguleringsplan for Saga Atrium med 60 leiligheter, og byggestart var i august med ferdigstillelse ved årsskiftet2016/2017

2015: Reguleringsplan til offentlig ettersyn 26. juni for Saga Terrasse med ca. 600 leiligheter ble vedtatt høst 2015 og byggestart høst 2016, suksessiv ferdigstillelse av ca. 70 leiligheter pr år de først i 2018

2020: Detaljreguleringsplanarbeid for Saga Nord igangsettes