Strømmen, knutepunktutvikling i Skedsmo

Knutepunktet skal bli mer attraktivt med nye boliger, arbeidsplasser og servicetilbud.

Illustrasjon av åpen plass med nye bygg rundt og en togstasjon bak

Facts about the project

  • PotentialGrowth:

    50.000 kvadratmeter

  • Prosjekttype:

    Knutepunktutvikling

Om prosjektet

Stasjonsområdet på Strømmen i Skedsmo kommune utgjør cirka 40 mål og skal  utvikles for å gjøre stasjonen mer tilgjengelig og attraktiv for de reisende. Nytt, sentralt stasjonstorg blir et viktig møtested, og den gamle stasjonen får en sentral plassering i aksen sentrum-stasjonstorg-stasjon.

Dagens bussterminal skal erstattes av busstopp i gaten. I tillegg til attraktive boliger og kontorbebyggelse, blir det næringslokaler på gateplan og ut mot torget.

Planforslaget, som inneholder cirka 200 boliger og 25 000 kvadratmeter kontor- og næringslokaler, forventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2024.

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: 50 000 kvadratmeter
  • Formål: Bolig, kontor, næring, kontor, utadrettet virksomhet, knutepunktutvikling
  • Arkitekter: Dyrvik Arkitekter 

Fremdrift:

2024: Antatt byggestart

Forventet ferdigstillelse: Uavklart