Strømmen, knutepunktutvikling i Skedsmo

Knutepunktet skal bli mer attraktivt med nye boliger, arbeidsplasser og servicetilbud.

Illustrasjon av åpen plass med nye bygg rundt og en togstasjon bak

Illustrasjon som viser mulig utvikling av knutepunktet på Strømmen. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensiale:

    50.000 kvadratmeter

  • Prosjekttype:

    Knutepunktutvikling

Om prosjektet

Stasjonsområdet på Strømmen i Skedsmo kommune utgjør cirka 40 mål og skal  utvikles for å gjøre stasjonen mer tilgjengelig og attraktiv for de reisende. Nytt, sentralt stasjonstorg blir et viktig møtested, og den gamle stasjonen får en sentral plassering i aksen sentrum-stasjonstorg-stasjon.

Dagens bussterminal skal erstattes av busstopp i gaten. I tillegg til attraktive boliger og kontorbebyggelse, blir det næringslokaler på gateplan og ut mot torget.

Planforslaget, som inneholder cirka 200 boliger og 25 000 kvadratmeter kontor- og næringslokaler, forventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2024.

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: 50 000 kvadratmeter
  • Formål: Bolig, kontor, næring, kontor, utadrettet virksomhet, knutepunktutvikling
  • Arkitekter: Dyrvik Arkitekter 

Fremdrift:

2024: Antatt byggestart

Forventet ferdigstillelse: Uavklart