Sundland verksted

Nå blir gamle Sundland verksted mottaksbase for nye tog. Der kan de testes, og det kan gjennomføres opplæring, vedlikeholdsarbeid og garantiarbeid på togene.

Sundland verksted i fugleperspektiv

Illustrasjonen viser en utvidelse av bygg J med 100 m vestover.

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Verksted

  • Forventet ferdigstilt:

    2026

Bakgrunnen for tiltaket

Norske tog har signert avtale med Stadler om anskaffelse av 17 nye fjerntog på 220 meter. I tillegg vil det antagelig komme opsjoner som vil gjøre togene opp mot 250 meter. De nye fjerntogene er planlagt satt i drift i 2026. Det vil derfor være behov for en ferdig mottaksbase medio 2026. Det vil fortløpende komme tog i perioden etter dette.

Ved anskaffelse av nye tog, er det behov for å etablere en mottaksbase der alle togene som kommer til landet kan testes og det kan gjennomføres opplæring, vedlikeholdsarbeid og garantiarbeid. Bane NOR har i samarbeid med Norske tog besluttet at Sundland og bygg J vil være det beste alternativet for en mottaksbase.

Dagens bygg J har en lengde på 200 meter og en bredde på ca. 30 meter. Bygget er for kort til å kunne håndtere nye fjerntog på 220 meter. For å sikre mottak av nye fjerntog, må bygg J utvides.

Reguleringsplanarbeid 

Sundland verksted er uregulert. Det er derfor satt i gang et reguleringsplanarbeid med hensikt om å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende verkstedbygg på Sundland. Utvidelse er i første omgang nødvendig slik at det kan tilrettelegges for mottak av nye fjerntog på Sundland verksted, men på sikt også for å få økt verkstedkapasitet.

Det ble varslet om oppstart av planarbeid i desember 2023. Frist for uttalelse til oppstartsvarselet var 15. januar 2024.

Fakta om prosjektet

Prosjekttype: Verksted

Forventet ferdigstilt: Q2 2026

Samarbeidspartnere: Norske tog

Arkitekt: Momentum Arkitekter AS

Leietakere: Norske tog 

Planlagt fremdrift:

2023: Oppstart reguleringsplan

2024: Vedtak reguleringsplan

2025: Byggestart 

Kontaktpersoner