Avtale signert med AF Gruppen om bygging av togverksted

Vi har signert entreprenørkontrakt med AF Gruppen AS om bygging av et nytt, moderne togverksted på Støren. Kontrakten er på 286 millioner kroner og omfatter bygging av verkstedhall, vaskehall, administrasjonsbygg og teknisk bygg og lager.

Det nye 7.500 kvm store verkstedet skal stå ferdig i 2. kvartal 2022. Bane NOR Eiendom AS finansierer selv verkstedet på rent kommersielle vilkår.

- Denne signeringen markerer ikke bare oppstart for bygging av et moderne og fleksibelt verksted på Støren. Den betyr også at vi nå tar et nytt, viktig skritt for å realisere jernbanereformens ambisjon om et konkurransestyrt jernbanemarked. Vi har tro på at Støren vil bli et sentralt og viktig knutepunkt for norsk jernbane i fremtiden, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.  

- Vi takker for tilliten og gleder oss til å gjennomføre dette spennende prosjektet i tråd med Bane NOR Eiendoms ambisjoner og forventninger. Jeg vil spesielt trekke fram at vi har mange dyktige, lokale underleverandører med på laget. Dette gir oss direkte tilgang til viktig lokalkunnskap og gjør oss godt rustet til å reagere raskt om nødvendig, sier avdelingsdirektør Ove Vedvik i AF Bygg Oslo.

Dette er ikke første gang Bane NOR Eiendom engasjerer AF Gruppen til å bygge togverksted. Entreprenøren har tidligere stått for oppføringen av Sundland verksted i Drammen og Kvaleberg verksted i Stavanger.

Bakgrunn
Jernbanemarkedet i Norge er i forandring. Aktørene i markedet er nå i en konkurransesituasjon, og nye togtyper innfases. I den forbindelse utvikler og bygger Bane NOR Eiendom AS flere nye, moderne verksteder. Selskapet leier ut verkstedene til tog- og vedlikeholdsoperatørene på kommersielle vilkår.