Drammen - Quality Hotel River Station

Konferansehotellet like ved Drammen stasjon ble ferdigstilt november 2019.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Oppstart regulering: 2015
Godkjent regulering: 2016
Byggestart hotell: 2017
Ferdigstilt: 2019

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef

Kart

map

Bane NOR Eiendom utvikler næringsbebyggelse rett syd for Drammen stasjon. Målet er å etablere Drammens beste hotell og kontorarbeidsplasser i umiddelbar nærhet til Buskerudregionens største knutepunkt.

Sommeren 2017 ble det vedtatt en ny reguleringsplan for området rett øst for Drammen stasjon. Vår plan var å utvikle hotell, kontor og handels- og servicefunksjoner på vår tomt.

I samarbeid med Nordic Choice Hotels utviklet og oppførte vi Quality Hotel River Station med 247 rom, gode konferansefasiliteter, storsal med plass til 500 personer, samt restaurant og bar.

Hotellet blir ferdigstilt i november 2019. Med sine 14 etasjer er hotellet et landemerke på Strømsøsiden av Drammen. Hotellet markerer starten på en videreutvikling av området med kontorbygg og en oppgradering av Dr. Hansteins gate, inkludert utearealene i området. 

Konferansebygg kledd i "fiskeskjell"

Konferansedelen er et eget bygg på tre etasjer vegg i vegg med hotellet. Fasaden er kledd med aluminium i et fiskeskjell-mønster som reflekterer sollys og gjenskinn fra elva. I konferansedelens første etasje ligger hovedrestauranten til hotellet, som også tilbyr uteservering. Storsalen ligger i andre etasje og har plass til 400 personer. I tillegg til store møter, konferanser og kurs, kan salen også benyttes til eventer, konserter og show.

Nærheten til tog og flytog er en et stort konkurransefortrinn. Gangavstanden til stasjonen er bare et minutt eller to. Det har lenge vært et ønske fra både Drammen kommune, Vy og Flytoget å få et hotell her.

- Det er helt i orden å bygge høyt i området ved jernbanestasjonen. Det ligger i arealplanen vi nettopp vedtok. Vi er glade for at Bane NOR Eiendom nå realiserer planene om hotell ved stasjonen, som har ligget i kortene i mange år. Hotellskissene som nå foreligger, er fantastiske, et kjærkomment bidrag til utviklingen av byen, fortalte ordfører Tore Opdal Hansen til Drammens Tidene 11. oktober 2015.

Bestill et rom eller ta en titt på hotellet på hjemmesiden til Nordic Choice Hotels.

Flere kontorarbeidsplasser

Like ved hotellet er et kontorbygg på 13.000 kvadratmeter i ferd med å ferdigstilles. Bygget er leid ut til flere leietakere og har en rekke felles fasiliteter som resepsjon, møtesenter, treningsrom, sykkelparkering og garderober. På gateplan blir det kantine for ansatte kombinert med café for publikum, og på toppen en takterrasse med sol og utsikt til elven.

Se intervju med prosjektsjef Sven Kruse-Jensen publisert på Estate Play 13. juni 2019.