Drammen Helsepark

Det nye sykehuset i Vestre Viken er under bygging på Brakerøya i Drammen. Nabotomtene skal vi utvikle til helserelaterte virksomheter gjennom utviklingen av Drammen Helsepark.

illustrasjone av mange bygg

Facts about the project

 • Prosjekttype:

  Helserelaterte virksomheter

 • Arkitekt:

  Dark arkitekter

 • Forventet ferdigstilt:

  2025 (første byggetrinn)

Helsepark og sykehus

Det nye sykehuset til Vestre Viken er under etablering på Brakerøya, helt vest på Lierstranda. Vi har sammen med Eidos Eiendomsutvikling AS etablert selskapet Drammen Helsepark AS. Selskapet har en langstrakt tomt som er nærmeste nabo til det nye sykehuset og utviklingen av en helsepark har pågått i flere år. Drammen Helsepark og det nye sykehuset vil bli første trinn i utviklingen av Lierstranda.

Helseparkens beliggenhet vil være svært attraktiv for virksomheter som har behov for eller nytte av å være etablert i nærheten av sykehuset. Undervisningsinstitusjoner, pasient-/sykehotell, helsehus med legevakt og ulike helserelaterte virksomheter er eksempler på dette.

Første byggetrinn ferdig i 2025

Første byggetrinn planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2025. Det vil bli etablert hotell, ulike helsebehandlingstjenester, kontor, service, handel og bevertning i det første byggetrinnet. Byggestart av felles kjeller for første byggetrinn er igangsatt.

En komplett arena for helse og omsorg

Visjonen for helseparken er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motoren i helseklyngen og helseparken skal få plass til alle som har pasienter og helse som kjerneområde.  

Opptatt av å skape merverdier

Drammen Helsepark er mer enn helseklynge og tjenester. Helseparken skal også være et godt sted å jobbe og leve. Det skal byggene, fasadene, linjene og strukturen bidra til. Vi har jobbet mye med koblinger og akser fra jernbane, helsepark og identitetsbærende bygg til sykehuset og vil lage gode møteplasser ute og inne. Vi vil ha grønne tak på flere nivåer. Det skal gi oppholdsrom og visuell variasjon.

Gøril Bergh er administrerende direktør i Drammen Helsepark:
– Jeg er glad og stolt over å få være med på nysatsingen som innebærer byutvikling, næringslivsutvikling, eiendomsutvikling og konseptutvikling. Ambisjonen er å etablere og utvikle et «Silicon Valley» innen helsesektoren, sier hun i pressemelding fra helseparken.

Attraktiv beliggenhet for helserelaterte virksomheter

Helseparkens beliggenhet vil være svært attraktiv for virksomheter som har behov for eller nytte av å være etablert i nærheten av sykehuset. Undervisningsinstitusjoner, pasient-/sykehotell, helsehus med legevakt og ulike helserelaterte virksomheter er eksempler på dette. Første byggetrinn planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2025. Det vil bli etablert hotell, ulike helsebehandlingstjenester, kontor, service, handel og bevertning i det første byggetrinnet.

Illustrasjon av høye hus sett fra sjøen

Drammen Helsepark, øst for Drammen. Foto: Link/Ratio arkitektur, Dark arkitekter, Nordic arkitekter, 3D Estate

interiør i stort rom

Åpne og luftige rom Illustrasjon: Dark Design Group

Helsehus sett fra gateplan

Drammen Helsepark sett fra gateplan. Foto: Dark arkitekter, Nordic arkitekter, 3D Estate

Fakta om prosjektet

 • Tomteareal: 18 000 kvadratmeter
 • Miljøsertifisering: Avklares
 • Formål: Helserelatert tjenesteyting, Legevakt, Kontor, Næring, Undervisning, Parkering
 • Arkitekter: Dark arkitekter
 • Samarbeidspartnere: Eidos Eiendomsutvikling AS
 • Forventet ferdigstillelse første trinn: 2025

Gå til prosjektets egen hjemmeside (√•pnes i ny fane)

Fremdrift:

2019: Detaljreguleringsplanen godkjent

2022: Grunnarbeidene for felles kjeller starter

2025: Første byggetrinn forventes ferdigstilt