Godsløkka blir Drammens svar på Grünerløkka

Det som tidligere var en industriell utpost, blomstrer nå av kulturliv, grønne oaser og boliger for folk i alle stadier av livet.

  • Knutepunktutvikling
  • Oslo og omegn
  • Øst

Publisert: 20. oktober 2023 klokken 12:30

To blide mennesker går forbi blått skilt

Connie Nyhaven og Joachim Hovestøl fra Bane NOR Eiendom foran den gamle terminalbygningen Godsen på Godsløkka i Drammen. Foto: Gry Traaen, Bane NOR Eiendom

– Det er kanskje vanskelig å forestille seg det nå, men til slutt står vi igjen med en levende, frodig og inkluderende bydel, smiler Connie Nyhaven stolt.

Nyhaven er prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom, og sammen med prosjektsjef for Godsløkka, Joachim Hovestøl, viser hun frem prosjektets start. De står foran den over 100 år gamle Godsen.

– Den flotte, vernede bygningen fra 1909 har vært skjult for innbyggerne inntil nylig, gjemt bak høye gjerder. Nå ønsker vi å puste liv i det som skal bli en pulserende og levende bydel. Tanken er at den historiske bygningen blir Godsløkkas hjerte med kulturtilbud og serveringssteder i fremtiden, fortsetter Nyhaven.

– Vi regner med å starte neste byggetrinn i 2026 etter at den nye jernbanen åpnes. Det vil anlegges en park over jernbanekulverten som bygges nå, Smithestrøm park, som blir en del av utviklingsprosjektet. Smithestrøm gård og det historiske hageanlegget vil integreres i parken, forteller hun.

Drammen har alt

– Drammen har alt, men for å skape videre vekst trenger man boliger. Godsløkka er planlagt for rekkehus, flermannsboliger og bygårder, til sammen 800 boliger. Folk som skal jobbe her trenger et sted å bo, påpeker Nyhaven.

Området ligger svært sentralt på Strømsø, og har historisk sett vært en del av terminalområdet med tung lager- og industrivirksomhet. Det er derfor kort vei til togstasjon og bussterminalen, og Strømsø torg ligger bare noen steinkast unna.

– Det er veldig fint å kunne ta vare på Drammens gamle jernbane- og industrihistorie gjennom Godsen. Man får med sjelen i bydelen, samtidig som det skapes noe helt nytt, sier Hovestøl.

Positive bidrag til bydelen

– Vi ønsker leietagere, som kan bidra positivt til den nye bydelen. Evas hage er en av aktørene, som er en viktig pådriver. De er lokale og jobber blant annet med å etablere et senter for urbant jordbruk. De er i gang, og har invitert skoleklasser hit, hatt matlagingskurs med andre aktører og konserter. Målet er å få til en møteplass hvor folk og lokale ildsjeler kan finne hverandre og danne nye samarbeid, sier Nyhaven.

Begge ønsker at folk skal bli kjent med bygget og få positive erfaringer fra området før utviklingen kommer i gang.

– Ukentlige konserter har vært bra besøkt, og Østlandsutstillingen fikk mange gjester, spesielt i helgene. Det er en god start, sier Hovestøl.

To kolleger diskuterer foran fulle hyller.

– Vi ønsker å knytte til oss ulike aktører, som kan tilføre noe positivt til utviklingen av området, sier Connie Nyhaven. Foto: Gry Traaen, Bane NOR Eiendom.

Et løft for Drammen

Tore Opdal Hansen fra Høyre var ordfører i 2003–2020, og er nå påtroppende fylkesordfører for Buskerud. Han sier at Drammen har fått mye anerkjennelse for byutviklingen over flere år.

– Det er få byer som har store transformasjonsområder så sentralt som Drammen. De nye områdene som nå skal utvikles, hvor Bane NOR Eiendoms prosjekt er det aller største, vil være med på å løfte Drammen ytterligere. Godsløkka er en indrefilet, og dette området vil være nabo til blant annet kulturhuset, biblioteket og universitet for å nevne noe, sier han.

Opdal Hansen påpeker at Drammen har tog til Oslo hvert tiende minutt, som tar drøye halvtimen til sentrum i Oslo.

– Mange fra drammensområdet arbeidspendler til Oslo. Dette vil bidra til at flere som arbeider i hovedstaden vil kunne ha Drammen som et bosettingsalternativ. Bydelen blir en lokasjon som vil være av interesse for langt flere enn de som bor i nærheten, påpeker han.

Fra brune til grønne områder

På sikt vil Godsen renoveres, men først er det områdene rundt som skal utvikles. Såkalte brune områder med asfalt, grus og jernbaneskinner skal gjøres om til grønne oaser, butikker, serveringssteder og boliger. Området beskrives som en grønn livsløpsbydel med plass til alle, og med god tilgang til kollektivtrafikk.

– Dette blir en bilfri bydel. Det vil ikke si at det ikke skal være biler her, men siden det er gåavstand til mye legges det ikke til rette for bilbruk og parkering. Valget er i tråd med Drammen kommunes mål om å bli Norges grønneste by, sier Nyhaven.

Næringslivets ulike behov for lokaler blir også ivaretatt i Grønlandskvartalet, inkludert Gateway på Tangenkaia. 

– Tangenkaia er et annet stort utviklingsprosjekt i Drammen. Her etablerer Gateway studios det som skal bli Norges største medieproduksjonsområde, og vi håper at flere aktører knyttet til media og teknologi ønsker å komme til Drammen og etablere seg i nærheten. Vi jobber nå med å utvikle konsepter for hvordan vi kan skape både arbeidsplasser, men også møteplasser i Grønlandskvartalet, avslutter Hovestøl.


Publisert: 20. oktober 2023 klokken 12:30