Satser stort i Drammen

Med tre jernbanestasjoner, én godsterminal og mange hundre mål med sentrale, knutepunktnære tomter i porteføljen, ser Bane NOR Eiendom stort potensial for god byutvikling i Drammen. Her snakker vi flerårig innsats og milliardinvesteringer.

  • Øst
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 13. juli 2023 klokken 12:18

I bakgrunn: hotell, næringsbygg og togstasjon. I forgrunn: to mennesker som jogger.

Hotell og kontorsenter ved Drammen stasjon. Foto: Terje Borud.

– Drammen har skapt en ny, egen identitet som by – og vi i Bane NOR Eiendom vil være med på å forsterke denne utviklingen, sier Morten Austestad, direktør utvikling i Bane NOR Eiendom.

De siste tiårene har Drammen jobbet målrettet med byutvikling – og Elvebyen er blitt en realitet. Innsatsen er lagt merke til langt utover byens grenser, og Drammen har fått priser for byutvikling, bymiljø og veianlegg på både nasjonalt og europeisk nivå. En av aktørene som er med på den store transformasjonen, er Bane NOR Eiendom.

Tung, langsiktig satsing

– Vi sitter på store og sentrale tomter flere steder i Drammen – og vi ønsker å foredle disse etter beste evne. Noe har vi allerede gjort, som byggingen av Quality Hotel River Station og Drammen Business Center, mens andre prosjekter, som Helseparken på Brakerøya er under bygging. Og så har vi de planlagte prosjektene, som ligger et stykke ut i tid. Uansett viser alle disse prosjektene at Bane NOR Eiendom satser tungt og langsiktig i Drammen – her skal vi være lenge, forteller Austestad.

 Hva er en tung investering for en stor aktør som Bane NOR Eiendom?

– Ved stasjonen i Drammen har vi allerede investert nærmere 800 millioner. I Helseparken snakker vi om potensielt tre-fire milliarder over åtte år, anslår direktøren og utdyper:

– En fordel vi har, er at vi har store, finansielle muskler. Det betyr at vi kan ta risikoen ved å igangsette et prosjekt selv om vi ikke har fylt opp alle kvadratmeterne med leietakere ved byggestart. Det gjorde vi for eksempel med det nye kontorområdet ved stasjonen, Drammen Business Center. Vi fikk tidlig inn Statens vegvesen, som trengte plass til IT-folkene sine, rundt 150 arbeidsplasser. Da skapte vi en motsatt pendlervei – at folk dro fra Oslo til Drammen for å jobbe. Dermed begynte snøballen å rulle, og nye leietakere og arbeidsplasser ble etablert. For oss er det en fin bonus at vi kan legge til rette for nye arbeidsplasser i distriktet, samtidig som vi følger opp samfunnsoppdraget vårt om å få flere til å bruke toget, sier Austestad.

Hotell og kontorer ved elvebredden

Et minutts gange fra Drammen stasjon har altså Bane NOR Eiendom bygget et hotell med 247 rom fordelt på 14 etasjer og et kontorbygg på 13 000 kvadratmeter. Quality Hotel River Station sto klart i november 2019, kontorbygget Drammen stasjon Business Center ble ferdigstilt i februar 2020.

Målet til Bane NOR Eiendom var å bygge Drammens beste hotell og kontorarbeidsplasser i umiddelbar nærhet til Buskerudregionens største knutepunkt. I dag holder virksomheter som Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Evolve Business Space, Admincontroll og KPMG til i kontorbygget.

Drammen Helsepark

Rett ved Brakerøya stasjon skal det nye sykehuset i Drammen ligge. Området har vært preget av industri, nå er visjonen at det skal bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Og der er Bane NOR Eiendom en sentral aktør.

– Vi synes dette er et morsomt prosjekt. Vi har ikke bygget helsepark før, så dette er nybrottsarbeid for oss. Vi har en god og fruktbar dialog med Helse Sør-Øst, og det vi skal bidra med, er det som kommer utenom selve sykehuset. For eksempel utdanningsinstitusjoner innen helse- og omsorgsfag, pasient- og pårørendehotell og helsehus og legevakt, forteller Morten Austestad.

Sykehuset og og de første trinnene av helseparken skal etter planen stå klart i 2024/2025.

Les mer om Drammen Helsepark.

Proffen Hageby

På Sundland, noen steinkast fra Gulskogen stasjon, ligger Proffen Hageby. Navnet kommer fra veien som kanter hagebyen i sør, Professor Smiths allé. Bane NOR Eiendom har allerede bygget 40 boliger her, og når alt er ferdigstilt, vil det være rundt 300 boenheter i hagebyen.

– Proffen Hageby er en del av det 280 mål store området vi eier på Sundland – og vi kommer til å utvikle mye over tid her. Planen er rundt 800 boenheter totalt sett, sammen med offentlig og privat tjenesteyting, forteller direktør Morten Austestad.

Les mer om Proffen Hageby.

Godsløkka i Nybyen

Godsterminalen i Drammen ligger rimelig sentralt på Strømsøsida, men når den nye Intercity-strekningen åpner i 2025, vil godsterminalen bli borte. Her planlegger Bane NOR Eiendom å utvikle en helt ny bydel.

– Det at nye Vestfoldbanen skal gå i tunnel, åpner for gode muligheter til byutvikling. Dette er et spennende prosjekt for oss – her snakker vi om mange år med mye aktivitet, arbeid og forpliktelse. Vi er nå i tett og god dialog med Drammen kommune om å få programmert området riktig. Vårt mål er å ta vare på noe av den gamle bebyggelsen og kombinere det med nybygg, som til sammen gjør at dette blir en spennende og attraktiv bydel med over 800 boliger, sier Austestad. 

Les mer om Godsløkka og Nybyen her.

Tangenkaia

- Tangenkaia er et stort og spennende område som vi skal transformere sammen med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU). Målet er å skape en helt ny bydel i Drammen, forteller Austestad. Området har frem til nylig vært i bruk til havnevirksomhet med tilknytning til jernbanen via havnesporet. Nå er det et avsluttet kapittel.

Det er fortsatt mye lagervirksomhet på Tangenkaia, men vi ser allerede en utvikling som går i retning av mer publikumsrettede funksjoner. Haandbryggeriet produserer lokalt øl i skur 4 og har i tillegg en populær pub der. Folk fra hele byen er på besøk for å oppleve den unike stemningen.

Vi er nå i gang med å se nærmere på hva Tangenkaia skal utvikle seg til, og har fått gode innspill folk og næringsliv både i nærområdet og rundt i Drammen. Dette gir verdifull innsikt som igjen danner grunnlag for videre utvikling av Tangenkaia.

Les mer om Tangenkaia her.


Publisert: 13. juli 2023 klokken 12:18