Stasjonsbyen Ski

Etter flere år med tilnærmet stillstand i utviklingen av bolig- og næringsbygg, ble 2022 et år for historiebøkene til tettstedet Ski i Nordre Follo. Åpningen av den nye togstasjonen og Follobanen markerte startskuddet på byens neste fase.

  • Oslo og omegn
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 14. august 2023 klokken 14:09

mann som går med et buet tak i bakgrunnen

De buede formene på Ski stasjon vitner om en egenart. Foto: Nikolas Gogstad

– Når du tar steget ut av et tog på Ski stasjon, skal du fra første skritt oppleve å tre inn i et sentrum proppet med muligheter, sier prosjektsjef i Bane NOR Eiendom Rune Breivik, og legger til:

– Den virkelige byfølelsen kommer først om noen år, men et fantastisk førsteinntrykk er allerede skapt for de reisende, selv om starten for Blixtunnelen har vært litt humpete. Egenarten og de buede formene på det nye stasjonsbygget vitner om en by på vei mot noe stort, sier han.

Den nye stasjonen har tre plattformer med seks spor og to reisetorg, samt utvidet parkeringsområde for både biler og sykler. Den kortere reiseveien til Oslo gjør at Ski nå utvikles til å bli et treffpunkt for nærings-, handels-, hotell- og reiseliv.

– Dette inkluderer også mange nye boliger og andre tjenestetilbud. I utviklingen av Ski Stasjonsby er vi spesielt opptatt av hva som skal kjennetegne den. Stasjonens uttrykk er for eksempel i seg selv allerede blitt en merkevare, sier Breivik.

Follobanen med sine 22 kilometer lange dobbeltspor til og fra hovedstaden reduserer reisetiden herfra fra 22 til 11 minutter.

Begeistret ordfører

Bane NOR Eiendom disponerer om lag 30 mål med anvendelig tomt i og omkring Ski stasjon. Tomtene inngår i prosjektet Ski Stasjonsby og skal utvikles i kommende år. Utviklingen tett på den nye togstasjonen vil i sum bidra til omtrent 1000 nye arbeidsplasser, 400 boliger og nærmere 25 prosent reduksjon av bilkjøring.

– Redusert bilkjøring og det faktum at utbyggingen skjer i allerede utbygde områder, sparer natur og artsmangfold. Det reduserer også CO₂-utslipp, poengterer Breivik. Målet er å skape et funksjonelt knutepunkt med boliger, arbeidsplasser og hotell som skaper mer liv i sentrum. Det vil sikre at flere reiser bærekraftig og tilbringer mer av sin tid i byen.

– Bane NOR Eiendoms nye utbyggingsprosjekt er praktisk talt på stasjonen. Det vil bidra til en god hverdag for mange mennesker som kan oppleve at de dermed ikke trenger egen bil. Det er gunstig for økonomien og positivt for klimaet og miljøet, sier Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo.

År med stillstand

I påvente av at den nye Follobanen skulle komme og frem til sentrumsplanen ble vedtatt, har det vært tilnærmet byggestopp i Ski sentrum. De siste årene har det egentlig skjedd ganske lite i Ski siden storsenteret åpnet i 1995, mens det i nabokommunen Ås har blitt bygget en del. På sett og vis har dette vært utfordringen til byen som jeg selv også bor i; det har stått litt stille, sier Breivik, og legger til:

– Etter mange års stillstand, vil det nok kreve en del av mange å skifte takt. Jeg synes vel å merke at byen og befolkningen virker motiverte for å komme i gang. 

Utviklingen tett på den nye togstasjonen vil i sum bidra til omtrent 1000 nye arbeidsplasser og 400 boliger.

portrett av smilende mann med blondt hår

Prosjektsjef Rune Breivik

Ja takk, begge deler

Kun et steinkast sør for togstasjonen ligger Ski Storsenter. Med årene har kjøpesenteret fått en utvidelse og er i dag blant landets største. Ifølge Breivik har kjøpesenteret vært positivt for Ski som tettsted, men også fungert som et slags sugerør ut av togstasjonen. Akkurat dette gir ham blandede følelser:

– Håpet mitt er å gjøre Ski til en vital by, fullstappet med sentrumsaktiviteter. Tendensen per i dag, som på ingen måte er unikt for Ski, er at kjøpesenteret fungerer som et sugerør fra alle hold. Spesielt for de togreisende: Etter ankomst går folk rett inn på storsenteret, noe jeg på mange måter forstår. Store deler av Ski sentrum er ikke så attraktiv å oppholde seg i akkurat nå. Målet er derfor å sikre at det blir flere tilbud både i og utenfor kjøpesenteret. Slik kan kjøpesenteret og andre bynære tilbud eksistere i skjønn harmoni, med tilbud til både store og små, tidlig som seint, sier han.

Øker sysselsettingen

Stasjonsbyen har som mål å skape pulserende liv gjennom tilbud og tjenester for nær sagt alt og alle. En vesentlig bit i dette arbeidet handler om å tilføre næring til området, eksempelvis gjennom fortetting nær stasjonen.

– Et nytt konferansehotell er allerede i støpeskjeen, og Bane NOR Eiendom har inngått avtale med Scandic Hotels om å drifte dette, sier prosjektsjefen. Planen er å bygge et hotell med 220 rom. Høyden på bygget håper vi vil skape rom for etableringen av en offentlig tilgjengelig takterrasse, med panoramautsikt over byen. I tillegg vil hotellet ha restauranter og kaféer på gateplan og moderne møterom- og konferansefasiliteter. 

illustrasjon av et høyt lyst bygg

Illustrasjon av konferansehotellet Illustrasjon: AART

– Hotellet skal forhåpentlig stå klart i 2026 og kan skape rundt 100 nye arbeidsplasser. Samtidig bidrar hotellvirksomheten til at aktiviteter foregår gjennom større deler av døgnet enn det vi ville fått med et kontorbygg. Samlet sett gir dette Stasjonsbyen en helt ny dimensjon og attraksjonsverdi, sier Breivik.

Lys framtid

Til tross for at åpningen av Follobanen fikk problemer og måtte stenge på tampen av 2022, er Breivik positiv med tanke på framtiden til Ski. Mye av årsaken er villigheten han ser hos lokalpolitikere og byplanleggere til å tenke stort:

– De er tett på, godt opplyste og ønsker å utvikle byen i en positiv retning. Ting ser lyst ut for Ski, som jeg selv flyttet til i 2004 og med årene har fått en forkjærlighet for. Jeg har med andre ord en sterk egeninteresse i arbeidet jeg gjør. Det burde da være godt for noe, avslutter han.


Publisert: 14. august 2023 klokken 14:09