Vi sikret oss Strandgata 19 i Oslo

Vi har kjøpt Strandgata 19 i Oslo, også kjent som Paleet parkeringshus, som et ledd i vår strategi om å utvikle attraktive knutepunkt.

  • Oslo og omegn
  • Knutepunktutvikling
bilde av en åpen plass med bygg til høyre og i bakkant

Strandgata 19 ligger rett ved Oslo S. Foto: Bane NOR Eiendom

Det er ekstremt sjelden at store eiendommer rett ved Oslo S er til salgs og dette er en tomt vi ønsket å investere i med et langtidsperspektiv. Strandgata 19 er et kombinert kontor-, forretnings- og parkeringsbygg med Østbanehallen som nærmeste nabo.

– Dette gir et helt unikt potensial for å utvikle et tilbud som vil føre til at det blir lettere for flere å ta tog, sier Morten Austestad, direktør utvikling i Bane NOR Eiendom AS, og forteller at Bane NOR Eiendom AS planlegger å utvikle eiendommen med kontor, handel og funksjoner for Bane NOR og jernbanen. 

Et attraktivt område

– Det har vært en utvikling ved Oslo S de siste årene som gjør at dette området har blitt enda mer attraktivt for handel, fritid og arbeid. Med Norges største togstasjon som nærmeste nabo er det lett for folk å reise til og fra dette området på en miljøvennlig måte, forteller Austestad.

Bane NOR Eiendom går nå inn i en planleggingsperiode der vi vurderer hvordan vi kan best utvikle denne tomten på en måte som gir god avkastning og eventuelt bruk som kan være til nytte for jernbanen. Når vi har jobbet med ideene blir det tett dialog med leietakere, planmyndigheter og politikere i Oslo kommune.

- Vi takker Akershus Eiendom og Wiersholm for en god prosess, og for Indigo Management for konstruktive forhandlinger i arbeidet med å lande avtalen, avslutter Austestad.

Fakta om Strandgata 19:

  • Kombinert kontor-, forretnings-, og parkeringsbygg
  • Ca. 16 200 kvadratmeter BTA og ca. 2 300 kvadratmeter tomt
  • Oppført i 1987 over ni etasjer
  • Ca. 395 parkeringsplasser i dag
  • Utleid til flere leietakere