Vi utvikler Innlandet Science Park på Hamar

Vi skal sammen med Sparebankstiftelsen Hedmark bygge Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business.

  • Næring
  • Kontor
  • Øst
Oversiktsbilde og bilde av samarbeidspartnere.

SKAL BSparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom går sammen om å bygge Innlandet Science Park i Hamar. Til venstre Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark og Per Atle Tufte, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom. Foto: LPO arkitekter og SLA, og Anne Næsheim (NRK)

Møteplass for kunnskap

Prosjektet er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen Hedmark og Bane NOR Eiendom. Fredag 21. mai signerte vi avtalen om å utvikle Innlandet Science Park. Målet er at å bli nasjonalt ledende på utvalgte forsknings- og næringsområder, og ta en internasjonal posisjon innenfor feltet. Bygget skal plasseres i strandkanten sentralt i byen med umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen. Byggestart er tenkt om to år.

- Science parken skal ha en attraktivitet ikke bare regionalt, men også nasjonalt. Beliggenheten vil være interessant for aktører som i dag har hele eller deler av sin virksomhet i hovedstadsregionen. Innlandet Science Park Hamar skal utvikles gjennom flere faser og utgjøre til sammen over 30 000 kvadratmeter bygningsmasse. Første byggetrinn har et foreløpig omfang på 12 000 - 15 000 kvadratmeter, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom.

- Etter lanseringen av idéen for et par år siden har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger, og flere bedrifter og miljøer har allerede meldt sin interesse for å være lokalisert i det nye bygget. De ser at samarbeid på tvers av sektorer er veien å gå for å styrke konkurranseevnen, forteller Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Et økosystem for høyere utdanning og forskning

En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører. For å skape dette må det tilrettelegges for gode møteplasser og aktiviteter som gjør det enkelt for folk å møtes og utvikle idéer sammen.

– Konseptet er velutprøvd. Idéen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og idéer, sier Tore Anstein Dobloug i.

Skaper arbeidsplasser rett ved stasjonen

Bane NOR Eiendom eier hele området der en helt ny bydel skal utvikles, og ønsker å bidra til å skape arbeidsplasser. – Noe av samfunnsoppdraget vårt er å få til både boliger og arbeidsplasser knyttet til knutepunktene, sier prosjektdirektør Per Atle Tufte i et intervju med NRK 26. mai.

– Dette er første trinn i utbyggingen. Hele prosjektet er på 150.000 kvadrat. Innlandet Science Park er et prosjekt ferdig utbygd til en milliard kroner, og det utgjør kanskje bare en femtedel av hele utbyggingen her, sier Tufte.

- For å være attraktive har vi en klar ambisjon om at dette prosjektet skal ha et arkitektonisk uttrykk og løsninger som sikrer posisjonen som et regionalt sentrum for innovasjon og næringsliv, legger prosjektdirektøren til.

- Bidrar til det grønne skiftet, sier NHO-sjefen

NHO-sjef Ole Erik Almlid omfavner prosjektet. Han sier i intervjuet med NRK at framtidas næringsliv må bli grønnere, mer internasjonalt og mer digitalt. Han mener at satsingen ved Mjøsa vil være en spennende del av kompetansehevingen som trengs i det grønne skiftet. Han påpeker at bioøkonomi har stort potensial som verdi- og jobbskaper, noe som er bra lokalt, for regionen og for landet.

Intensjonsavtalen mellom partene legger til grunn at en detaljert reguleringsplan kan vedtas i 2022, med byggestart i 2023.

For ytterligere kommentarer ta kontakt med: Per Atle Tufte, prosjektdirektør Bane NOR Eiendom: Per.Atle.Tufte@banenor.no, mobil: 950 38 984