Skien Brygge

En ny bydel i Skien sentrum.

Fakta om
prosjektet

http://skienbrygge.no

Fremdrift

2009: Oppstart samarbeid Skien kommune, Grenland Havn IKS og ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom AS)
2010: Inntatt som utviklingsprosjekt i kommunedelplanen
2010: Arkitektkonkurranse avholdt
2012: Oppstart områderegulering
2013: KVU
2016: Områdereguleringsplanen vedtatt
2019: Utbyggingsavtale første fase vedtatt i desember

Byggestart forventes snart

 

Kontakt

Tom Roger Rystad

Prosjektsjef, Knutepunkt (Skien)

Kart

map

Etter at vi kjøpte tidligere havnearealer av Grenland Havn IKS er vi eneeier av byutviklingsprosjektet Skien Brygge. Utviklingsområdet ligger tett ved sentrum, og Skien Brygge vil fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bykjerne. Et offentlig gatenett og offentlige plasser og brygger vil sikre allmenn tilgjengelighet til vannet.

Skien Brygge vil ligge vestvendt og solrikt til ved elva. Den ytre rekken av hus skal fundamenteres i elven. Områdereguleringsplanen definerer området som sentrumsareal med boliger, næring, handel og kultur. Planen ble enstemmig vedtatt av Skien bystyre i desember 2016, og utbyggingsavtale for første fase ble vedtatt i desember 2019.

Sammen med Skien boligbyggelag og R8 Property utvikles nå første kvartal, av totalt tre til fire stykker. Dette kvartalet skal inneholde boliger, hotell, kontorer og annen næring som etableres på et bygulv med varierte aktiviteter. Vi har inngått avtale for å oppføre et nytt Choice Comfort hotell. Til sammen planlegges cirka 15 000 kvadratmeter BTA over parkeringskjeller. Prosjektet er for tiden ute i en begrenset entreprisekonkurranse, med forventet byggestart i tredje kvartal 2022.

Skien Brygge er et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge.

Les mer her: www.skienbrygge.no