Skien Brygge

En ny bydel i Skien sentrum.

Fakta om
prosjektet

http://skienbrygge.no

Fremdrift

2009: Oppstart samarbeid Skien kommune, Grenland Havn IKS og ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom AS)
2010: Inntatt som utviklingsprosjekt i kommunedelplanen
2010: Arkitektkonkurranse avholdt
2012: Oppstart områderegulering
2013: KVU
2016: Områdereguleringsplanen vedtatt
2021: Forventet byggestart

Forventet ferdigstillelse: 2030

Kontakt

Svein Ellingsen

Prosjektsjef, Skien

Kart

map

Etter at vi kjøpte tidligere havnearealer av Grenland Havn IKS er vi eneeier av byutviklingsprosjektet Skien Brygge. Utviklingsområdet ligger tett ved sentrum, og Skien Brygge vil fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bykjerne. Et offentlig gatenett og offentlige plasser og brygger vil sikre allmenn tilgjengelighet til vannet.

Skien Brygge vil ligge vestvendt og solrikt til ved elva. Den ytre rekken av hus skal fundamenteres i elven. Områdereguleringsplanen definerer området som sentrumsareal med boliger, næring, handel og kultur. Planen ble enstemmig vedtatt av Skien bystyre i desember 2016, og utbyggingsavtale for første fase ble vedtatt i desember 2019.

Sammen med Skien boligbyggelag og R8 Property utvikles nå første kvartal i prosjektet. Dette kvartalet skal inneholde kontorer, næring og boliger. Vi har inngått intensjonsavtale for å oppføre et nytt Choice Comfort hotell. Til sammen planlegges ca. 13 000 m2 BTA over parkeringskjeller. Byggestart er planlegges i 2021.

Skien Brygge er et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge.

Les mer her: www.skienbrygge.no