Støren verksted

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør

Kart

map

I forbindelse med at jernbanen i Norge konkurranseutsettes, og at det innfases nye togtyper, utvikler og bygger vi nye verksteder som vi leier ut til tog- og vedlikeholds-operatørene på kommersielle vilkår. 

På Støren er vi igang med å bygge nytt togverksted. Det nye verkstedet planlegges med en universell utforming slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge i dag og i årene fremover.

Verkstedet omfatter to innvendige spor, en kombinert vaske- og tinehall og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. Det planlegges også et sidebygg med administrasjonslokaler, et teknisk bygg, samt et nytt lager- og logistikkbygg. Oppstart for bygging av verkstedet og tilknyttede bygg er igangsatt.

Følg med i byggingen av verkstedet:

Klikk her for å lese om byggeprosjektet og se bildene i AF Posten