Schweigaards gate 33 - kontorbygg i Oslo

Bane NORs hovedkontor har særegen arkitektur og ligger i gangavstand til Oslo S.

Kontorbygg og gangbro

Fasade mot sporene og fjorden med gangvei ned fra Nordenga bru. Foto: Bane NOR Eiendom

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Kontorbygg

 • Miljøsertifisering:

  BREEAM-NOR Excellent

 • Ferdigstilt:

  2019

Om eiendommen

Det ti etasjers kontorbygget Schweigaards gate 33 ble ferdigstilt i januar 2019. Prosjektet, som gjerne kalles S33, består av to bygningskropper som er sammenbundet i flere etasjer.

Særegen arkitektur

Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet har fått miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent» og har energiklasse A. Glassfasaden mot sør er dekket med integrerte solceller som danner et grafisk mønster. Sammen med solcelleanlegg på taket produseres cirka 90. 000 kilowattimer (kWh) energi per år. Det tilsvare omtrent kjøleeffekten som bygget er avhengig av.

I første etasje er det resepsjon med kaffebar og kantine. I andre etasje og første underetasje er det møtelokaler, og i de øvrige etasjene er kontorarbeidsplassene med tilhørende fellesarealer. I underetasjene er det garderobeanlegg, treningsrom og parkeringsplasser for 180 sykler og 16 biler. På taket mot vest ligger en terrasse med flott utsikt over Bjørvika. Om lag halvparten av takarealet er dekket med sedum eller annen bunnvegetasjon. Bane NOR har etablerte sitt nye hovedkontor her fra 15. mai 2019.

I forbindelse med prosjektet er det også laget en tilkobling på gang- og sykkelforbindelsen til Nordenga bru over jernbanesporene til Bjørvika.

Transformasjon av området

S33 ligger i nærheten av Oslo S og Bjørvika, har gangavstand til flere av byens tilbud inkludert en rekke servicetilbud like i nærheten. Det ble bygget en ny gang- og sykkeltrasé som en del av Østre Tangent (Nordenga bru), med nedgang til bakkenivå rett ved tomtens sydøstre hjørne. I tillegg gir den nye gangbroen fra Annette Thommesens plass, "Akrobaten", en direkte tilknytning til den sentrale delen av Bjørvika.

Prosjektet bidrar til transformasjonen og næringsutviklingen videre østover i Schweigaards gate, og bidrar til å gi området nye arkitektoniske kvaliteter og betyr også en generell opprusting av dette området.

Fakta om eiendommen

 • Utviklingsareal: 20 800 kvadratmeter
 • Formål: Kontorbygg 
 • Arkitekt: LPO Arkitekter
 • Miljøsertifisering: BREEAM-NOR Excellent
 • Prosjektledelse: Metier OEC 
 • Entreprenør: Strøm Gundersen AS, Skanska Norge
 • Leietaker: Bane NOR SF
 • Solgt: Desember 2018

Fremdrift:

2015: Detaljregulering vedtatt 17. juni

2016: Byggestart i januar 

2016: Fase 1: Utgraving, spunting og peling. Ingen arkeologiske funn.

2017: Fase 2: Råbygg under terreng ferdigstilt i juni

2017: Fase 3: Bygg over terreng påbegynnes i juli

2019: Ferdigstilt i februar 

Kontaktpersoner