Støren verksted

Det nye togverkstedet leies ut til SJ Norge. Her skal alle typer tog som trafikkerer området bli vedlikeholdt.

verkstedområde

Verkstedet ligger ved elven Gaula Foto: Torkel Dalan

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Verksted

 • Ferdigstilt:

  2022

Om eiendommen

Vedlikeholder alle togtyper for persontrafikk

Det nye togverkstedet åpnet i august 2022 og er universelt utformet slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge i dag og i årene fremover, inkludert de nye hybridtogene til Trønderbanen (Type 76). Disse togene er lenger enn øvrige tog som benyttes i Norge og det finnes p.t. ikke tilfredsstillende vedlikeholdsfasiliteter for disse.

Verkstedet omfatter to innvendige spor, en separat kombinert vaske- og tinehall og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. I tillegg kommer et sidebygg med administrasjonslokaler, et teknisk bygg, samt et nytt lager- og logistikkbygg. Byggestart var i september 2020 og SJ Norge skal vedlikeholde sine tog her.

En del av samfunnsoppdraget vårt

- Det nye jernbanemarkedet stiller nye og høye krav til hvordan vi forvalter jernbanens eiendommer. Samfunnsoppdraget vårt er å utvikle og forvalte knutepunkt og serviceanlegg slik at det blir mer attraktivt for folk og gods å benytte tog. Når vi utvikler eiendom i det kommersielle markedet, gjør vi det uten statlig finansiering. Risiko reduserer vi ved solid kunnskap om markedet og om jernbanesektorens behov, forteller prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom

Nye typer tog - hybridtog

Årsaken til at det nye verkstedet ble bygd er at det nye togene er lengre, og det gamle verkstedet ble rett og slett for kort. Den nye togtypen får betegnelsen type 76 og er en videreutvikling av Flirt-togene som er i bruk i andre deler av landet. Forskjellen er at type 76 kan gå både på strøm og på diesel. Det særegne med disse togene er at de er utstyrt med en mellomvogn med dieselgenerator som lager strøm for de strekningene som ikke er elektrifiserte (omtrent som en hybridbil). Dette gjelder på Trønderbanen og Rørosbanen.

SJ har leid inn totalt 14 togsett av type 76, og det første settes i drift i oktober 2021.

Mer om det nye verkstedet

Gjennom verkstedhallen går det en kjøreledning med 16.000 volts spenning. Kjøreledningen er svingbar slik at det skal være mulig, og ikke minst trygt, å utføre arbeid på taket.

Skinnene inne i verkstedhallene blir montert på søyler oppå en 80 centimeter tykk bunnplate av betong. Søylene sørger for god arbeidshøyde når mekanikerne skal gjøre jobben sin. I tillegg monteres det løftebukker som kan løfte opp 120 meter lange togsett, for eksempel ved utskifting av boggier. Takhøyden i verkstedet blir cirka 16 meter, og bare takstolene måler 4,25 meter.

Fakta om prosjektet

 • Utviklingsareal: 7 500 kvadratmeter
 • Formål: Verksted for persontog
 • Entreprenør: AF Gruppen AS
 • Leietaker: SJ Norge
 • Verkstedet er 140 meter langt og cirka 16 meter høyt og kan vedlikeholde alle togtyper som inngår i Trafikkpakke 2. Det er tre spor inn i bygget, derav to til verkstedet og ett til vaskehallen. Verkstedet har også administrasjonsbygg, teknisk bygg og lager
 • Ferdigstilt: 2. kvartal 2022 
 • Offisielt åpnet: 24. august 2022

Fremdrift:

2020: Byggestart i september 

2022: Ferdigstilt i 2. kvartal