Sundland Verk

De neste tiårene skal Sundland transformeres til et aktivt og attraktivt bydelssentrum.

gammelt mursteinsbygg med et moderne bygg ved siden. grønt område foran.

Sundland Foto: Knut Neerland

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Transformasjon

  • Prosjekttype:

    Arbeidsplasser, handel, offentlige og private tilbud

  • Utviklingspotensial:

    50.000 kvadratmeter

Om eiendommen

Da Sundland Jernbaneverksted sto ferdig i 1911 var det en av Drammens største og viktigste arbeidsplasser som NSBs sentralverksted. På deler av området er det fortsatt jernbaneverksteder, men det meste av bygningsmassen brukes i dag til ulike typer virksomhet innenfor lager, næring, kultur og undervisning.

Bane NOR Eiendom har satt i gang en omfattende utviklingsprosess for Sundland Verk. Over de neste tiårene skal Sundland transformeres til et aktivt og attraktivt bydelssentrum. Vi utvikler med hensyn til den historiske bygningsmassen, og ønsker at Sundland Verk skal bli et forbilde for bærekraftig transformasjon.

Et aktivt og unikt bydelssentrum

Allerede i dag kan du besøke spennende aktører på Sundland — og mer skal det bli! De flotte bygningene vil i tiden fremover fylles med innhold tilpasset stedets egenart og historie. Her vil du finne haller og uteområder for sport, trening og fritidsaktiviteter, verksteder og produksjonslokaler, kontorer og småhandel, mat- og drikketilbud, selskapslokaler og mye mer.

Sundland Verks areal er på cirka 50 000 kvadratmeter og består av 16 små og store bygninger. Når hele Sundland er ferdig utviklet vil området ha cirka 800 boenheter, mange nye arbeidsplasser, handelsvirksomhet og offentlige tilbud fordelt på opp mot 288 000 kvadratmeter.

Sundland Verk blir dermed blant Europas største områder for bærekraftig transformasjon — helt i tråd med næringsstrategien for Drammen kommune.

oversiktsbilde med mange mursteinsbygg og jernbanelinjer foran

Oversiktsbilde med verkstedet nederst til høyre Foto: Knut Neerland

gamle mursteinsbygg med sikk-sakk tak

De gamle byggene har flotte fasader Foto: Knut Neerland

to gamle mursteinsbygg med stor tre og grønn plen foran

Mellom byggene er det flere fine grøntområder Foto: Terje Borud

Fakta om prosjektet

Fremdrift:

2022: Oppstart områdeutvikling

Kontaktpersoner