Godsløkka i Drammen

På Godsløkka kommer det fra 2025 til å vokse opp en helt ny grønn bydel - i kort avstand til stasjonen. Først skal den gamle godsterminalen transformeres til et pulserende og bærekraftig samlingssted.

Illustrasjon av torg mellom nybygg. Mennesker går tur og oppholder seg mellom byggene.

Slik kan godsløkka med Godsallmenningen bli. Illustrasjon: Lund Hagem

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Bydelsutvikling

  • Arkitekt:

    Lund Hagem Arkitekter, KAP, AtSite

Godsterminalen i Nybyen

Nybyen godsterminal blir frigjort når InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen åpner i 2025. Før det, fra høsten 2021 frem til utgangen av 2024, vil godsterminalen bli benyttet midlertidig til hensetting av tog.

Området har et betydelig potensial for fremtidig utvikling. Eksisterende jernbanetrasé gjennom området vil bli lagt i løsmassekulvert, og over vil det bli anlagt park som blir en del av utviklingsprosjektet.

En helt ny bydel i Drammen

Den nye bydelen vil bestå av varierte boliger tilpasset alle livsfaser. Her skal det bygges rekkehus, flermannsboliger og bygårder med til sammen om lag 800 boliger.

Gateløpene vil bli tilpasset myke trafikanter, og det legges også opp til at butikker, servicetilbud og serveringssteder integreres godt inn på gateplan. På Godsløkka vil du derfor ha tilgang til det aller meste i gangavstand i bydelen – samtidig har du alt Drammen har å tilby rett rundt hjørnet.

Kultur og opplevelser i Godsen

Den gamle verneverdige godsterminalen skal bevares og vil bli liggende sentralt i bydelen. Det historiske bygget er 100 år gammelt, omfatter omtrent 1.500 kvadratmeter og har en flott arkitektur.

Fremover skal bygget fylles med liv – og bli en kulturell inkubator og møteplass for hele bydelen. For på Godsløkka legges det til rette for å skape et yrende og rikt kulturliv, samtidig som du har etablerte kultursteder som Union scene og Drammen Teater i gangavstand fra nabolaget. Godsen ligger dessuten i umiddelbar nærhet til Drammen stasjon og Strømsø Torg.

Inviterer innbyggerne til medvirkning

Vi ønsker å involvere innbyggerne som har lokalkunnskap, og arbeidet med det er i gang og vil gjentas ved behov. Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere alle berørte om planene, gi folk mulighet til å komme med innspill og skaffe oss forståelse om lokale forhold. 

I løpet av våren 2021 hadde vi den første medvirkningsprosessen hvor vi sendte ut en undersøkelse via mail til naboer, oppslag på sosiale medier, distribusjon gjennom ulike kontakter samt plakater på stasjonen i Drammen. 181 respondenter svarte og kom med mye nyttig informasjon! 

Vi har også invitert til Åpen hus hvor vi samlet virksomheter/aktører/lokale ressurser som er interessert i å være en del av det nye miljøet på Godsen. Her fikk deltakerne også høre mer om den fremtidige utviklingen av området.  

Klar grønn profil

I områdeplanen for Godsløkka er det satt av mye areal for å skape gode grønne lunger og tilrettelegge for ulike typer utendørsaktivitet. Godsløkka blir en livsløpsbydel tilpasset alle faser av livet. Her vil alle fra spedbarn til pensjonister kunne utfolde seg og trives – både innendørs og utendørs.

Tilrettelagt for grønn mobilitet

Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene for transport med 45 prosent innen 2030. Målet for Godsløkka er at bydelen skal være en pådriver og en inspirasjon for at Drammen skal kunne nå dette målet.

Gode, moderne byområder kjennetegnes gjerne ved at de er designet med mennesket i sentrum. Siden Godsløkka blir en helt ny bydel, er vi så heldige at vi kan ha fokus på å tilrettelegge for grønn mobilitet helt fra starten.

Bydelen vil derfor bygges opp slik at gateløp og infrastruktur tar hensyn til at du skal kunne gå, sykle eller bruke annen miljøvennlig transport til de aller fleste gjøremål.

Et grønt knutepunkt

Med sin sentrale beliggenhet, tett på både jernbanestasjon og bussterminal, blir Godsløkka et knutepunkt for reiser med både buss og tog. Det bidrar til at du kan reise miljøvennlig til de aller fleste steder fra boligen din på Godsløkka.

Med stort fokus på å tilrettelegge for grønn mobilitet, blir dette en fremtidsrettet bydel hvor du får tilgang til alle urbane kvaliteter. Her bor du tett på arbeidsplasser, aktiviteter og handel – samtidig som du kan være med å bidra positivt til det grønne skiftet.

Smithestrøm park og Grønlandskvartalet

Regulering med konsekvensutredninger er igangsatt og omfatter også Grønlandskvartalet som i dag omtales som Nettbusstomta. Grønlandskvartalet vil kunne romme omkring 1000 nye arbeidsplasser med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Drammen stasjon.

Smithestrøm park vil bli den nye bydelsparken, full av muligheter for lek og rekreasjon. Smithestrøm gård og det historiske hageanlegget som tilhører eiendommen der vil bli en integrert del av den store parken. 

Illustrasjon av gammel og ærverdig godsterminal i Drammen.

Den gamle godsterminalen i Drammen, Godsen, skal restaureres. Illustrasjon: Lund Hagem og KAP

Illustrasjon av området

Mulighetsstudie av hvordan området kan håndteres Illustrasjon: Asplan og 3D

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: 120 000 kvadratmeter
  • Formål: Bolig, Infrastruktur, Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet, Bydelsutvikling, Kultur, Byrom/park
  • Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter AS, KAP/Kontor for Arkitektur og Plan AS, AtSite

Gå til prosjektets egen hjemmeside(├ąpnes i ny fane)

Fremdrift:

2019: Parallelle oppdrag

2020: Planprogram og varsel om oppstart regulering

2023: Reguleringsplan til behandling

tegning av bygg med mange skilt

Idéer til hva slags tilbud og virksomheter Godsen kan få Illustrasjon: LEVA