Hommelvik stasjonsby

Hommelvik Stasjonsby skal bidra til utvikling av Hommelvik med nye boenheter og næringsarealer. Stedet har en attraktiv beliggenhet ved fjorden, med godt et godt kollektivtilbud og nærhet til Værnes flyplass.

Stasjonsbyen sett fra torget

Stasjonsbyen sett fra torget Foto: PKA Arkitekter

Fakta om prosjektet

  • Arkitekt:

    Agraff, PKA Arkitekter

  • Prosjekttype:

    Bolig, Byutvikling, Næring, Utadrettet virksomhet

Om prosjektet

4. juni 2020 ble planen for den nye bydelen Hommelvik Stasjonsby lansert. Det er en plan for å gjøre Hommelvik til et livskraftig, grønt knutepunkt for framtida. Plassert rett ved jernbanestasjon og bussholdeplass blir den nye bydelen et attraktivt bosted også for dem som har sin daglige jobb i Trondheim. Hommelvik Stasjonsby skal skape verdi for alle og gjøre Hommelvik til et enda bedre sted å leve og bo.

Reguleringsplanen for Moan-Stasjonsfjæra

Det er sju år siden Malvik kommune vedtok reguleringsplanen for Moan-Stasjonsfjæra som slår fast at det skal bygges boliger i området. Planen for Hommelvik Stasjonsby er en direkte oppfølging av dette vedtaket og solid forankret i nasjonale og regionale føringer for boligbygging nær knutepunktet for kollektivtrafikk.

En grønn bydel med boliger og næring

Planen for Hommelvik Stasjonsby omfatter inntil 350 moderne boliger og nye næringsarealer ved det planlagte Strandtorget. Det skal bli en grønn bydel med et friluftsområde på 20 mål og med et grønt belte på 50-60 meter mellom boligene og badestranda.

Malvikstien blir forlenget og skal gå som en hovedåre gjennom området. Sammen med ny bru over jernbanen vil den populære turveien mellom Muruvik og Hommelvik gjøre det nye friluftsområdet ved Stasjonsfjæra til en attraktiv møteplass og et naturlig startpunkt for gode turopplevelser.

Arkitektene

Vinnerne av arkitektkonkurransen, PKA Arkitekter og Agraff Arkitekturs landskapsarkitekter, ble valgt fordi de hadde det beste forslaget for å utvikle Moan som friluftsområde og bevaring av Stasjonsfjæra som allemannseie. Det nye friluftsområdet skal ha aktivitetssoner og parkanlegg. Rett nedenfor Strandtorget er det foreslått en ny pir som skal gjenskape noe av de gamle pirene, Millerkaia og Meråkerkaia, som stakk langt ut fra stranda. Ideen er å gjenskape en slik pir med nye aktiviteter.

Historie og byggeskikk

De nye boligene blir utformet med respekt for Hommelviks historie og byggeskikk. PKA Arkitekter og Agraff har hentet inspirasjon fra den tradisjonelle saltakbebyggelsen i sentrum. Med treindustrien på 1800-tallet vokste Hommelvik med små trehus, tun og parker. De tradisjonelle saltakene, tunene og parklommene blir videreført i Hommelvik Stasjonsby. Det blir lagt stor vekt på siktlinjer mellom byggene slik at den nye bebyggelsen ikke framstår som en mur mot fjorden sett fra sentrum.

Strandtorget etableres på den åpne plassen ved enden av brua fra Jernbanetorget. Her er det plass til butikker, kanskje en liten strandkafé og nedgang til piren ut i sjøen. Målet er at det skal myldre av folk og aktivitet på Strandtorget, ikke bare i badesesongen, men hele året.

Hommelvik Stasjonsby AS eies 50/50 av Hommelvik Sjøside AS og Bane NOR Eiendom AS.

Illustrasjon fra en bro

Moderne gangbro Foto: PKA Arkitekter

På torget er det mulig å ta en fredagspils

Sosialt på bakkeplan. På torget er det mulig å ta en fredagspils. Foto: PKA Arkitekter

Jernbanetorget

Jernbanetorget Foto: PKA Arkitekter

Piren

Prosjektet har fin beliggenhet nært sjøen Foto: PKA Arkitekter

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: 30 000 kvadratmeter
  • Formål: Bolig, Byutvikling, Næring, Utadrettet virksomhet
  • Arkitekt: Agraff, PKA Arkitekter
  • Samarbeidspartnere: Hommelvik Sjøside AS

Gå til prosjektets egen hjemmeside(├ąpnes i ny fane)

Fremdrift:

Q1 2021: Innsending av detaljert reguleringsplan i Q1-2021

Q1 2022: Antatt planvedtak

Q4 2022: Mulig byggestart

 

Oversiktsbilde sett fra vest. Byggene ligger rett ved vannet.

Dronebilde sett fra vest. Foto: PKA Arkitekter

Kontaktpersoner