Nye Oslo S

Oslo S er landets største jernbanestasjon og kollektivknutepunkt, og skal nå klargjøres for fremtiden. Nye Oslo S skal videreutvikles som jernbanens storstue og Norges viktigste kollektivknutepunkt.

høyt hus med en plass foran

Nye Oslo S med høyhuset Nordisk lys. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Artkitekter

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Stasjon, næring m.m.

  • Arkitekt:

    Reiulf Ramstad Arkitekter, C.F. Møller Architects

Oslo S er Norges travleste kollektivknutepunkt

Hver dag er mer enn 100 000 togreisende innom stasjonen, og antall reisende vil  trolig dobles de neste 15 årene. De neste årene skal vi utvikle Oslo S til et mer fremtidsrettet og attraktivt stasjonsanlegg med høyere arkitektonisk kvaliteter, universell utforming, tilstrekkelig plass for de reisende, bedre servicetilbud og god tilgjengelighet fra byen rundt.

Stasjonsbygget skal utvikles ved transformasjon av dagens bygg, blant annet med bedre innganger fra gatenivå, større åpenhet i stasjonshallen og fornyet arkitektonisk uttrykk. 

Nordisk Lys

Dagens flytogterminal erstattes med stasjons- og høyhusprosjektet «Nordisk lys» som vil få stasjonsarealer i de to nederste etasjene, ny kobling til Østbanehallen og i tillegg hotell, konferansefasiliteter, kulturtilbud og kontorarbeidsplasser. Høyhuset vil også ha en avtrappende krone på toppen med offentlig tilgjengelige funksjoner.

Stasjonen vil møte byen med nye inngangsfasader fra nord og sør, og vil få en mer attraktiv og fremtredende rolle i bybildet som en del av kollektivknutepunktet. Hovedinngangen fra vest vil i første omgang opprettholdes som i dag, da ombygging av den er avhengig av eventuell ny togtunnel gjennom Oslo.

Prosjektet vil støtte opp om Oslo som klimavennlig by ved å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og ved å konsentrere byutvikling i knutepunktet. Vi vil gjennomføre stasjonsutviklingen som et sammensatt prosjekt med utvikling av offentlige stasjonsarealer og kommersiell eiendom.

Østbanebygget og Østbanehallen

Oslo S er direkte forbundet med Østbanebygget, som ble bygget om til Comfort Hotel Grand Central i 2012 og Østbanehallen med nye restauranter og butikker, som ble ombygget i 2015. Byggene er verneverdige.

Besøk prosjektets egen nettside

Les mer om prosjektet på prosjektets egen nettside.

 

høyt hus

Nye Oslo S med høyhuset Nordisk lys som foreslås med 100 m høyde. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter AS

stor hall med treverk i taket

Stort åpent rom mellom stasjonshallen og Østbanehallen Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

stor hall

Stasjonshallen får nytt innvendig tak Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: 40 000 kvadratmeter
  • Formål: Hotell, kontor, kultur, utadrettet virksomhet, stasjonsutvikling
  • Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, C.F. Møller Architects
  • Forventet ferdigstillelse: Uavklart 

 

Kontaktpersoner