Reguleringsplan for stasjonsområdet i Steinkjer

Planforslaget skal bidra til høyere utnyttelse av området og styrke Steinkjer som en attraktiv og ledende administrasjonsby.

Prosjektet omkranser et hyggelig torg. Rett ved stasjonen.

Pent, opparbeidet område. Rett ved stasjonen. Foto: Studio NSW

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Hotell, Kontor, Næring

 • Forventet ferdigstilt:

  2024 (Fylkeshuset)

Om prosjektet

I 2020 ble arbeidet med reguleringsplan for stasjonsområdet i Steinkjer igangsatt.

Hensikten med planen er å utarbeide en detaljreguleringsplan for hotell og næringsbygg ved Steinkjer stasjon samt ventehall for reisende med tog og buss.

Området benyttes i dag som stasjonsområde med perrong, stasjonsbygg med venterom, og stasjonstilbygg med restaurant og kontorlokaler. Stasjonsbygningen er fra 1905 og er bevaringsverdig.

Planforslaget vil legge til rette for høyere utnyttelse av kollektivknutepunktet med funksjonelle og fleksible bygg på tilsammen drøyt 16.000 kvadratmeter BRA.

Mål for planarbeidet

- Planforslaget skal bidra til å styrke Steinkjer som attraktiv, kreativ og ledende administrasjonsby og tilføre nye kvaliteter til området.

- Planforslaget skal legge til rette for bebyggelse og uterom som spiller på lag med byen.

Nytt fylkesbygg på stasjonstomta

Trøndelag fylkeskommune vedtok i desember 2020 å etablere nytt administrasjonsbygg på stasjonstomta på Steinkjer. De skal leie 7.500 kvadratmeter kontorarealer.

Kontorbygget er planlagt nord for for stasjonsbygningen. Det blir på åtte etasjer, samt kjeller og ventilasjonsrom/teknisk rom på tak. Planlagt byggestart i 2022 med ferdigstillelse i 2024.

Hotell ved stasjonen

Hotellet er planlagt sør for eksisterende jernbanestasjonen. Det blir åtte og delvis ni etasjer.  Eksisterende stasjonsbygningen foreslås bevart og vil være bindeleddet mellom fylkeshuset og hotellet. Hotellet kan realiseres etter ferdigstillelse av fylkeshuset.

Moderne bygg skal reises rett ved stasjonen.

Et moderne bygg skal reises rett ved Steinkjer stasjon. Foto: Studio NSW

Trøndelag fylkeskommune til venstre og NAV, Sweco og andre leietakere i bygget til høyre.

Noen leietakere er allerede på plass; Trøndelag Fylkeskommune, NAV, SWECO m.fl. Foto: Studio NSW

Rundkjøring og brede gater foran byggene

Rundkjøring og brede gater foran byggene Foto: Studio NSW

Toget passerer rett forbi byggene som skal reises.

Enkel adkomst med tog. Foto: Studio NSW

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 16 500 kvadratmeter
 • Formål: Hotell, Kontor, Næring
 • Arkitekt
 • Miljøsertifisering
 • Samarbeidspartnere: Trøndelag Fylkeskommune, Utstillingsplassen Eiendom
 • Konsulenter: Asplan Viak, Studio NSW 

Fremdrift:

2020: Arbeidet med reguleringsplan igangsatt

2022: Planlagt byggestart for fylkeshuset

2024: Planlagt ferdigstillelse av fylkeshuset

2024: Planlagt byggestart av hotellet

 

Oversiktsbilde av området. Hyggelig torg mellom byggene.

Oversiktsbilde av området. Foto: Studio NSW

Kontaktpersoner