Reguleringsplan for stasjonsområdet i Steinkjer

Planforslaget vil legge til rette for høyere utnyttelse av området og bidra til å styrke Steinkjer som en attraktiv og ledende administrasjonsby.

Prosjektet omkranser et hyggelig torg. Rett ved stasjonen.

Facts about the project

 • Prosjekttype:

  Hotell, Kontor, Næring

 • Forventet ferdigstilt:

  2024 (Fylkeshuset)

Om prosjektet

I 2020 ble arbeidet med reguleringsplan for stasjonsområdet i Steinkjer igangsatt.

Hensikten med planen er å utarbeide en detaljreguleringsplan for hotell og kontor-/næringsbygg ved Steinkjer stasjon samt ventehall for reisende med tog og buss.

Området benyttes i dag som stasjonsområde med perrong, stasjonsbygg med venterom, og stasjonstilbygg med servering/restaurant og kontorlokaler. Stasjonsbygningen er fra 1905 og er bevaringsverdig.

Planforslaget vil legge til rette for høyere utnyttelse av kollektivknutepunktet med funksjonelle og fleksible bygg på tilsammen drøyt 16.000 kvadratmeter BRA.

Mål for planarbeidet

- Planforslaget skal bidra til å styrke Steinkjer som attraktiv, kreativ og ledende administrasjonsby og tilføre nye kvaliteter til området

- Planforslaget skal legge til rette for bebyggelse og uterom som spiller på lag med byen

Nytt fylkesbygg på stasjonstomta

Trøndelag fylkeskommune vedtok i fylkestinget i desember i 2020 å etablere nytt administrasjonsbygg på stasjonstomta på Steinkjer, og vil være leietaker på 7.500 kvadratmeter kontorarealer.

Kontorbygget er planlagt nord for for stasjonsbygningen og er på åtte etasjer med tillegg av kjeller og teknisk-/ventilasjonsrom på tak. Det legges opp til en byggestart i 2022 og med en ferdigstillelse i 2024.

Hotell ved stasjonen

Hotellet er planlagt sør for eksisterende jernbanestasjonen, og er på åtte og delvis ni etasjer.  Eksisterende stasjonsbygningen foreslås bevart og vil være bindeleddet mellom fylkeshuset og hotellet. Hotellet kan realiseres etter ferdigstillelse av fylkeshuset.

Moderne bygg skal reises rett ved stasjonen.

Et moderne bygg skal reises rett ved Steinkjer stasjon. Foto: Studio NSW

Trøndelag fylkeskommune til venstre og NAV, Sweco og andre leietakere i bygget til høyre.

Noen leietakere er allerede på plass; Trøndelag Fylkeskommune, NAV, SWECO m.fl. Foto: Studio NSW

Rundkjøring og brede gater foran byggene

Rundkjøring og brede gater foran byggene Foto: Studio NSW

Toget passerer rett forbi byggene som skal reises.

Enkel adkomst med tog. Foto: Studio NSW

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 16 500 kvadratmeter
 • Formål: Hotell, Kontor, Næring
 • Arkitekt
 • Miljøsertifisering
 • Samarbeidspartnere: Trøndelag Fylkeskommune, Utstillingsplassen Eiendom
 • Konsulenter: Asplan Viak, Studio NSW 

Fremdrift:

2020: Arbeidet med reguleringsplan igangsatt

2022: Planlagt byggestart for fylkeshuset

2024: Planlagt ferdigstillelse av fylkeshuset

2024: Planlagt byggestart av hotellet

 

Oversiktsbilde av området. Hyggelig torg mellom byggene.

Oversiktsbilde av området. Foto: Studio NSW

Kontaktpersoner