Schweigaards gate 41-51, næringsbygg

I Schweigaards gate 41-51 planlegger vi å utvikle tomten, som i dag i hovedsak brukes til parkering, til en kombinasjon av park og ny bebyggelse.

illustrasjon av et høyt bygg og noe park på gateplan

Facts about the project

  • Prosjekttype:

    Kontor eller hotell samt utadrettet virksomhet

  • PotentialGrowth:

    15.000 kvadratmeter

Om prosjektet

I Schweigaards gate 41-51 planlegger vi å utvikle tomten, som i dag i hovedsak brukes til parkering, til en kombinasjon av park og ny bebyggelse. Den nye  bebyggelsen kan inneholde enten et nytt hotell eller et kontorbygg. I 1. etasje mot gaten og parken legges det til rette for utadrettede funksjoner. Det ses også på muligheten for å åpne opp gavlen i det eksisterende bygget i nr. 51 mot parken, slik at funksjoner i 1. etasjen her kan bidra til mer aktivitet i parken. Det kan også være aktuelt å legge å legge inn bydelsfunksjoner i nr. 51.

Parken utformes slik at den blir gjort klart for en fremtidig åpning av Hovinbekken fra Klosterenga og videre nedover Schweigaards gate gjennom parken.

Ambisjonen for prosjektet er å oppnå BREEAM-NOR Excellent-klassifisering. Reguleringsplan for prosjektet ble igangsatt høsten 2016, og forventes godkjent i 2024.

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: Ca. 15 000 kvadratmeter
  • Formål: Kontor eller hotell og utadrettet virksomhet
  • Miljøsertifisering: BREEAM-NOR Excellent

Fremdrift:

2016: Oppstart reguleringsplan 

2022: Planforslag lagt til offentlig ettersyn i april

2022: Åpent informasjonsmøte 2. juni

 

Adresse