Schweigaards gate 41-51, næringsbygg

I Schweigaards gate 41-51 planlegger vi å utvikle tomten, som i dag i hovedsak brukes til parkering, til en kombinasjon av park og ny bebyggelse.

illustrasjon av et høyt bygg og park på gateplan

Illustrasjon som viser mulig utnyttelse av tomten Illustrasjon: Nordic Office of Architects/Atchain

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Kontor eller hotell samt utadrettet virksomhet

  • Utviklingspotensial:

    15.000 kvadratmeter

Om prosjektet

I vårt reviderte planforslag er ca. halvparten park og halvparten bygg, med parken nærmest den eldre bebyggelsen mot øst, som strekker seg fra Schweigaards gate til Oslogate. 

Dermed kan nabolaget få en etterlengtet park som kan gi økt trivsel i området. Nabolagsparken foreslås sikret gjennomført samtidig som bygget realiseres og at kostnaden tas av utbyggingsprosjektet, gjennom en utbyggingsavtale med kommunen. Parken legger til rette for en fremtidig åpning av Hovinbekken, fra Klosterenga og videre nedover Schweigaards gate gjennom parken.

Det nye bygget blir kontor, med utadrettede funksjoner i 1. etasje mot gaten og parken. Bane NOR Eiendom foreslår å plassere det nye bygget nærmest den nyere bebyggelsen mot vest, samtidig som høydene trappes ned mot den eldre bebyggelsen mot øst og den nye parken. 

Det foreslås også å åpne opp gavlen i det eksisterende bygget i nr 51 mot parken, slik at funksjoner i 1. etasjen kan bidra til mer aktivitet i parken. Det er også ønskelig å legge til rette for bydelsfunksjoner i deler av 1. etasjen i nr 51.

Parken utformes slik at den blir gjort klart for en fremtidig åpning av Hovinbekken fra Klosterenga og videre nedover Schweigaards gate gjennom parken.

Ambisjonen for prosjektet er å oppnå BREEAM-NOR Excellent-klassifisering. Reguleringsplan for prosjektet ble igangsatt høsten 2016, og forventes godkjent i 2024.

Illustrasjon av hvordan det kan se ut fra Schweigaardsgate

Slik kan det se ut fra Schweigaardsgate Nordic Office of Architecture/Atchain

Fugleperspektiv på hvordan det kan bli på tomten

Slik kan det bli på tomten, Schweigaards gate 41-51 Nordic Office of Architecture/Atchain

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: Ca. 15 000 kvadratmeter
  • Formål: Kontor (ca. 500 arbeidsplasser), park (ca. 1,4 mål) og utadrettet virksomhet
  • Miljøsertifisering: BREEAM-NOR Excellent

Fremdrift:

2016: Oppstart reguleringsplan 

April 2022: Planforslag lagt til offentlig ettersyn

2. juni 2022: Åpent informasjonsmøte

November 2023: Revidert planforslag er sendt til Plan- og bygningsetaten

Siste del av 2024: Planforslaget forventes behandlet i Bystyret

Første halvdel 2025: Forventet byggestart