Skien Brygge

En ny bydel i Skien sentrum.

Nye boliger rett ved vannet

Facts about the project

  • Arkitekt:

    A-lab

  • Prosjekttype:

    Knutepunktutvikling

Om prosjektet

Etter at vi kjøpte tidligere havnearealer av Grenland Havn IKS er vi eneeier av byutviklingsprosjektet Skien Brygge. Utviklingsområdet ligger tett ved sentrum, og Skien Brygge vil fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bykjerne. Et offentlig gatenett og offentlige plasser og brygger vil sikre allmenn tilgjengelighet til vannet.

Skien Brygge vil ligge vestvendt og solrikt til ved elva. Den ytre rekken av hus skal fundamenteres i elven. Områdereguleringsplanen definerer området som sentrumsareal med boliger, næring, handel og kultur. Planen ble enstemmig vedtatt av Skien bystyre i desember 2016, og utbyggingsavtale for første fase ble vedtatt i desember 2019.

Sammen med Skien boligbyggelag og Recreate utvikles nå første kvartal, av totalt fire stykker. Dette kvartalet skal inneholde boliger, hotell, kontorer og annen næring som etableres på et bygulv med varierte aktiviteter. Vi har inngått avtale for å oppføre et nytt Choice Comfort hotell. Til sammen planlegges cirka 15 000 kvadratmeter BTA over parkeringskjeller. Prosjektet er for tiden ute i en begrenset entreprisekonkurranse, med forventet byggestart i tredje kvartal 2023.

Skien Brygge er et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge

Skien kommune har lenge jobbet med å skape mer liv i Skien sentrum. I by etter by, i inn- og utland, så man at tilgang til vann økte sentrums attraktivitet. Bane NOR Eiendom sin store tomt på Jernbanebrygga ble derfor identifisert som et viktig utviklingsprosjekt.

Historisk var det et yrende folkeliv ved Skienselvas bredder – med arbeid, marked og «gjøgleri». Vårt mål er at vannet igjen blir en vesentlig del av den flotte byen vår!

Få flere til å bo, jobbe og bruke sentrum

Reguleringsplan for Skien Brygge ble enstemmig vedtatt i 2016 og gir klare føringer for hva og hvordan Skien Brygge skal utformes og utvikles:

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Skien Brygge kan utvikles som en levende del av sentrum med et balansert samspill mellom ulike funksjoner som skaper liv i de offentlige områdene og som spiller på lag med det øvrige sentrum.

Reguleringsplanen definerer de fysiske rammevilkårene for en byutviklingsstrategi for å:
• gjenetablere kontakten med vannet både fysisk og visuelt
• gjøre det attraktivt å bo i sentrum
• etablere nye sentrale kontorlokaliteter
• tilføre en urbanitet som gir en levende by med større mangfold
• skape en god by å besøke
• styrke handelsgrunnlaget
• skape et interessant mål for turister
• bidra til lokal og regional identitetsbygging
• skape et variert tilbud av boliger

Dette er en robust og fremtidsrettet reguleringsplan som vi selvfølgelig har lagt til grunn i utviklingen av prosjektet.

En levende og attraktiv by handler ikke om byggene, men menneskene som bruker den

Vi har brukt 13 år på å komme hit vi er i dag, og det kommer til å ta ti år – minst – til utbyggingen er komplett. Vi i Skien Brygge Utvikling, som består av Bane NOR Eiendom, Skien Boligbyggelag og Recreate, har stor forståelse for at meningene om prosjektet er mange. Skiensfolk elsker byen sin og vil det beste for den. Det gjør vi også!

En levende og attraktiv by handler ikke om byggene, men menneskene som bruker den. Vår rolle som utbygger er å tilrettelegge, og skape bygg og byrom som folk ønsker å bruke.

Da er det viktig med en god blanding av kvaliteter. Et område med bare kontorer blir «døde» om kvelden. Et område med bare boliger er «døde» på dagtid. Med kombinasjonen av boliger, kontorlokaler, hotell og serverings- og spisesteder tror vi at det er mulig å skape «noe for alle, alltid» – som er vår visjon.

Innbydende ikke bare på en varm sommerdag, men året rundt

En stor prosjektgruppe, bestående av utbygger, arkitekter, byutviklere og representanter fra det politiske og administrasjonen i kommunen, jobbet i flere år for å finne den beste måten å skape god kontakt med vannet på Skien Brygge – på en inkluderende og mangfoldig måte. Vi har vurdert løsninger som er valgt i en rekke byer for å studere hvordan de har løst tilsvarende prosjekter i sin by. Konklusjonen var at mens en “autostrada” langs bryggekanten er flott på en varm sommerdag ønsker vi at Skien Brygge skal sikre de gode opplevelsene og tilhørigheten til elva gjennom hele året.

Løsningen for Skien Brygge er en oppsummering av alle gode innspill der tilgangen til elva skjer på ulike måter: ved bryggekant, nede ved vannflaten, på brygger, inne ved Havnepromenaden, som er gågata på Skien Brygge, og ved plasser, torg og intime “smau”. Tilgangen til vannet deles mellom de som besøker Skien brygge, går igjennom Skien brygge, jobber der og bor der. Alle får kontakt med vannet. Universell utforming har også vært en viktig premiss, og denne løsninger gir også de med funksjonshindringer tilgang til elva.

I første fase av prosjektet blir vannfronten tilgjengelig både fra Havnepromenaden og på en bryggevandring langs vannet utenfor byggene.

 

Les mer på skienbrygge.no (├ąpnes i ny fane)

Illustrasjon av Bratsbergallmenningen

Illustrasjon av Bratsbergallmenningen Foto: A-lab

Oversiktsbilde

Oversiktsbilde over området. Foto: A-lab

Rett ved vannet og hyggelig mellom blokkene

Prosjektet byr på sosiale soner mellom byggene, og ligger rett ved vannet. Foto: A-lab

Fakta om prosjektet

  • Tomteareal: 25 000 kvadratmeter
  • Utviklingspotensial: 55 000 kvadratmeter
  • Formål: Bolig, Infrastruktur, Kontor, Næring, Bydelsutvikling, Hotell
  • Arkitekt: A-lab

Gå til prosjektets egen nettside (├ąpnes i ny fane)

Fremdrift:

2009: Oppstart samarbeid Skien kommune, Grenland Havn IKS og ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom AS)

2010: Inntatt som utviklingsprosjekt i kommunedelplanen

2010: Arkitektkonkurranse avholdt

2012: Oppstart områderegulering

2013: KVU

2016: Områdereguleringsplanen vedtatt

2019: Utbyggingsavtale første fase vedtatt i desember

Byggestart forventes snart.

Oversiktsbilde av prosjektet

Du kommer ikke nærmere vannet. Idylliske omgivelser å bo i, og ikke minst, sentrumsnært. A-lab

Kontaktpersoner