Tønsberg stasjonsområde

Når Bane NOR får avklart framtidig sporvalg i Tønsberg og videre sørover, ligger det til rette for en kompakt og bærekraftig byutvikling ved dagens stasjonsområde.

Stasjonen i Tønsberg

Tønsberg stasjon

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Bolig, Kontor, Næring, Byutvikling

  • Forventet ferdigstilt:

    Uavklart

Om prosjektet

Bane NOR skal oppgradere Tønsberg stasjon. Formålet er å legge til rette for flere togavganger og flere passasjerer. Oppgraderingen skal være ferdig til det nye sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo blir tatt i bruk i 2025.

Det pågår omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket. For tiden pågår det bygging av dobbeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. Når dette arbeidet er ferdig innen 2025 er det lagt til rette for et økt togtilbud mellom Tønsberg og Oslo.

Oppgraderingen av spor- og stasjonsområdet utløser behov for regulering. Bane NOR har sammen med Tønsberg kommune igangsatt planarbeid for området, og skal gjennomføre det i løpet av 2021.

Uklart når byutviklingen kan starte

Det er foreløpig uklart når byutviklingen av Tønsberg kollektivknutepunkt kan starte. Først må stasjonsområdet med plattformer bli oppgradert og byggingen av dobbeltspor til stasjonen ferdigstilles. 

Tomtearealet knyttet til stasjonen er på omlag 40 mål. Utviklingspotensialet er foreløpig uavklart.

Fakta om prosjektet

  • Utviklingspotensial: Uavklart
  • Tomteareal: 40 000 kvadratmeter
  • Formål: Bolig, Kontor, Næring, Byutvikling
  • Leietakere: Nettbuss, Bane NOR

Fremdrift:

2011: Reguleringsplan for et første utbyggingstrinn ble stoppet i påvente av JBVs KVU

2012: Kommunen startet overordnet planarbeid for stasjonsområdet

2014: KVU klar med anbefalt nedsenket stasjon

2015 og senere: Grunnforholdene i anbefalt linje fra KVU viste seg å være for dårlige. Nye utredninger om linjevalg og stasjonsplassering.