Drammen Helsepark

Nytt sykehus i Vestre Viken skal etableres på Brakerøya i Drammen. Nabotomtene skal utvikles til helserelaterte virksomheter gjennom utviklingen av Drammen Helsepark.

Fakta om
prosjektet

Drammen Helsepark

Fremdrift

2019: Detaljreguleringsplanen forventet godkjent

2022: Grunnarbeidene for felles kjeller starter

2025: Første byggetrinn forventes ferdigstilt

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef, Knutepunkt

Kart

map

Det nye sykehuset til Vestre Viken er under etablering på Brakerøya, helt vest på Lierstranda. Vi har sammen med Eidos Eiendomsutvikling AS etablert selskapet Drammen Helsepark AS. Selskapet har en langstrakt tomt som er nærmeste nabo til det nye sykehuset og utviklingen av en helsepark har gått i flere år. Drammen Helsepark og det nye sykehuset vil bli første trinn i utviklingen av Lierstranda.

En komplett arena for helse og omsorg

Visjonen for helseparken er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motoren i helseklyngen og helseparken skal få plass til alle som har pasienter og helse som kjerneområde.  

Opptatt av å skape merverdier

Drammen Helsepark er mer enn helseklynge og tjenester. Helseparken skal også være et godt sted å jobbe og leve. Det skal byggene, fasadene, linjene og strukturen bidra til. Vi har jobbet mye med koblinger og akser fra jernbane, helsepark og identitetsbærende bygg til sykehuset og vil lage gode møteplasser ute og inne. Vi vil ha grønne tak på flere nivåer. Det skal gi oppholdsrom og visuell variasjon.

Gøril Bergh blir administrerende direktør i Drammen Helsepark

– Jeg er glad og stolt over å få være med på nysatsingen som innebærer byutvikling, næringslivsutvikling, eiendomsutvikling og konseptutvikling. Ambisjonen er å etablere og utvikle et «Silicon Valley» innen helsesektoren, sier Gøril Bergh i pressemelding fra helseparken.

Bergh trer inn i stillingen i starten av mars neste år. Drammen Helsepark vil ligge i det nye sykehusområdet på Brakerøya. Les mer i saken i dt.no 16/12-20 her.

Attraktiv beliggenhet for helserelaterte virksomheter

Helseparkens beliggenhet vil være svært attraktiv for virksomheter som har behov for eller nytte av å være etablert i nærheten av sykehuset. Undervisningsinstitusjoner, pasient-/sykehotell, helsehus med legevakt og ulike helserelaterte virksomheter er eksempler på dette. Første byggetrinn planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2025. Det vil bli etablert hotell, ulike helsebehandlingstjenester, kontor, service, handel og bevertning i det første byggetrinnet.

Arbeidene har startet

Høsten 2019 startet grunnarbeidene på Brakerøya for det nye sykehuset til Vestre Viken. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021.

Den igangsatte utbyggingen av helseparken og sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen og er ferdig regulert. Første byggetrinn av helseparken planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2024/2025.

Nytt styre i Drammen Helsepark AS

Prosjektdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom AS er ny styreleder. Inn i styret går også advokat Eva Hagen som er styreleder i Eidos Eiendomsutvikling AS og administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius Gruppen som også er styremedlem i Eidos Eiendomsutvikling AS, etter ekstraordinær generalforsamling 28. oktober. 2020.

Les hele saken her: Nytt styre i Drammen Helsepark