Drammen Helsepark

Nytt sykehus i Vestre Viken skal etableres på Brakerøya i Drammen. Nabotomtene skal utvikles til helserelaterte virksomheter gjennom utviklingen av Drammen Helsepark.

Fakta om
prosjektet

Drammen Helsepark

Fremdrift

Detaljreguleringsarbeid pågår, forventet godkjent detaljreguleringsplan høst 2019. Deretter fasevis utbygging, de første byggetrinnene forventes ferdigstilt i 2025 (samtidig med åpningen av nytt sykehus).

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef

Kart

map

Visjonen for helseparken er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motoren i helseklyngen og helseparken skal få plass til alle som har pasienter og helse som kjerneområde.  Helseparken skal bli en arena for utdanning, forskning, innovasjon og verdiskapning.

Opptatt av å skape merverdier

Drammen Helsepark er mer enn helseklynge og tjenester. Helseparken skal også være et godt sted å jobbe og leve. Det skal byggene, fasadene, linjene og strukturen bidra til. Vi har jobbet mye med koblinger og akser fra jernbane, helsepark og identitetsbærende bygg til sykehuset og vil lage gode møteplasser ute og inne. Vi vil ha grønne tak på flere nivåer. Det skal gi oppholdsrom og visuell variasjon.

Eidos Eiendomsutvikling

Det nye sykehuset til Vestre Viken er vedtatt etablert på Brakerøya, helt vest på Lierstranda. Vi har sammen med Eidos Eiendomsutvikling AS etablert selskapet Drammen Helsepark AS med 50 % eierandel hver. Selskapet planlegger å etablere helseparken ved siden av det nye sykehuset og vil bli det første trinnet i utviklingen av Lierstranda.

Gøril Bergh blir administrerende direktør i Drammen Helsepark

– Jeg er glad og stolt over å få være med på nysatsingen som innebærer byutvikling, næringslivsutvikling, eiendomsutvikling og konseptutvikling. Ambisjonen er å etablere og utvikle et «Silicon Valley» innen helsesektoren, sier Gøril Bergh i pressemelding fra helseparken.

Bergh trer inn i stillingen i starten av mars neste år. Drammen Helsepark vil ligge i det nye sykehusområdet på Brakerøya. Les mer i saken i dt.no 16/12-20 her.

Attraktiv beliggenhet for helserelaterte virksomheter

Helseparkens beliggenhet vil være svært attraktiv for virksomheter som har behov for eller nytte av å være etablert i nærheten av sykehuset. Undervisningsinstitusjoner, pasient-/sykehotell, helsehus med legevakt og ulike helserelaterte virksomheter er eksempler på dette.

Arbeidene har startet

Høsten 2019 startet grunnarbeidene på Brakerøya for det nye sykehuset til Vestre Viken. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021.

Den igangsatte utbyggingen av helseparken og sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen og er ferdig regulert. Første byggetrinn av helseparken planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2024/2025.

Nytt styre i Drammen Helsepark AS

Prosjektdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom AS er ny styreleder. Inn i styret går også advokat Eva Hagen som er styreleder i Eidos Eiendomsutvikling AS og administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius Gruppen som også er styremedlem i Eidos Eiendomsutvikling AS, etter ekstraordinær generalforsamling 28. oktober. 2020.

Les hele saken her: Nytt styre i Drammen Helsepark