Fjordbyen Lier og Drammen

Ved Drammensfjorden skal vi sammen med Fabritius og Lier kommune realisere Norges største byutviklingsprosjekt.

Fakta om
prosjektet

Fjordbyen Lier Drammen

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef

Kart

map

Den nye fjordbyen innerst i Drammensfjorden kan doble Lier kommunes innbyggertall. Strandlinja skal bli tilgjengelig, og stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne alternativene. Bydelen skal bli trygg og levende og få god tilknytning til skoler og andre tilbud. 

Les pressemeldingen datert 28. august 2020 om samarbeidsprosjektet nederst i saken.

En helhetlig bydel

Planen tilrettelegger for en gradvis transformasjon av området, fra industri, lager og logistikk i dag til blant annet boliger, arbeidsintensiv næring, skoler og annen sosial infrastruktur. Områdets umiddelbare nærhet til Drammensfjorden gir unike kvaliteter og vil, med nærheten til Drammen sentrum, nytt sykehus med helsepark på Brakerøya, bli svært attraktivt. Brakerøya stasjon skal utvikles til et velfungerende knutepunkt for å betjene behovet i overskuelig fremtid. Ferdig utbygd om noen tiår gir Fjordbyen Lier Drammen plass til 20.000 innbyggere og 20.000 arbeidsplasser.

Utbyggingen har startet

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang. Høsten 2019 startet grunnarbeidene på Brakerøya for det nye sykehuset til Vestre Viken. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2021.  Fjordbyområdet er totalt på 1,3 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet strandlinje på 2,5 kilometer.

Den igangsatte utbyggingen av helseparken og sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen og er ferdig regulert. Første byggetrinn av helseparken planlegges ferdigstilt samtidig med nytt sykehus i 2024/2025.

Eidos Eiendomsutvikling

Arbeidet med områderegulering av resten av Fjordbyen-arealet på en million kvadratmeter, er godt i gang. Det utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. I 2020 skal forslaget til områderegulering legges fram.

Vi er medeier i Eidos Eiendomsutvikling AS som er en vesentlig grunneier på Lierstranda øst for Drammen. Eidos Eiendomsutvikling AS er eid 55% av Lier kommune, 22,5% av Fabritius Gruppen AS og 22,5% av Bane NOR Eiendom AS. Sammen skal vi realisere Fjordbyen Lier Drammen.