Først ute med BREEAM-NOR-sertifisering av boliger

Boligprosjektet "Hollenderkvartalet" er kåret til Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg.

«Hollenderkvartalet» ligger sentralt plassert i Schweigaards gate i Oslo og består av 62 leiligheter, samt næringslokaler på gateplan. Bane NOR Eiendom har vært byggherre og JM Entreprenør har hatt totalentreprisen. Gjennom hele utviklingsprosjektet har miljø og kvalitet stått sentralt. Resultatet er at bygget har passivhusstandard og nå er BREEAM-NOR-sertifisert i klassen "Very Good".

- Vi er stolte over å ha utviklet Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Dette er et synlig bevis på at bærekraft og miljø står meget sentralt i vår virksomhet. Det ligger mange tøffe valg og strenge prioriteringer bak denne viktige miljø-merkelappen, sier prosjektsjef Sven Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

Kruse-Jensen forteller at de blant annet har lagt til rette for miljøvennlig transport i det nye boligkomplekset.

- Du finner ingen parkeringskjeller «Hollenderkvartalet». I stedet har vi etablert en egen bildelingsordning for beboerne og lagt til rette for syklister ved å anlegge en stor innendørs sykkelparkering og et felles sykkelverksted i bakgården, sier han.

 

JM Entreprenør er stolt totalentreprenør
- Vi er svært stolt av å være de første i Norge som har levert et BREEAM-NOR-sertifisert boligbygg. En BREEAM-NOR-sertifisering som det Hollenderkvartalet har gjennomgått, gir boligkjøperne trygghet for at kvalitet og miljø er ivaretatt i det ferdige bygget. Jeg er sikker på at den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom dette prosjektet, vil bli stadig mer etterspurt, sier daglig leder Ole Kristian Ruud i JM Entreprenør.

- Det har vært krevende og lærerikt å oppfylle kravene til to så dominerende standarder som BREEAM-NOR og passivhus. Det har lagt føringer for de fleste valg vi har tatt og hatt stort fokus hele tiden fra prosjektering til overlevering. Særlig BREEAM-NOR-manualen stiller en rekke krav til hvordan vi skal bygge; alt fra materialvalg og tekniske løsninger, til hvordan riggen vår ble utformet», uttaler anleggsleder Thomas Rødseth hos JM Entreprenør.


BREEAM for boligbygg

Som et ledd i utvidelse av den europeiske miljøsertifiseringen BREEAM, ble det i desember 2016 utgitt ny manual som for første gang åpnet for sertifisering av boligbygg i tillegg til nærings- og offentlige bygg. Som en prøveordning ble det valgt ut to prosjekter som skulle fungere som pilot for denne ordningen i Norge. Hollenderkvartalet var et av disse to norske prosjektene.

BREEAM-sertifiseringen foregår i to faser: Design og As Bulit. Design omfatter prosjektering og planlegging av bygget, mens Asbuilt gjelder gjennomføring av hele prosjektet.

Boligprosjektet Eufemias hage var først ute med å få designfase-sertifiseringen, mens Hollenderkartalet var det første prosjektet som fikk As Built-sertifikatet.