Først ute med BREEAM-NOR-sertifisering av boliger

Bane NOR Eiendoms Hollenderkvartalet i Oslo var det første boligbygget i Norge som ble BREEAM NOR sertifisert.

  • Oslo og omegn
  • Bolig

Publisert: 12. juli 2023 klokken 11:41

Boligblokker i Oslo

Første BREEAM-sertifiserte boligbygget i Norge. Foto: Tove Lauluten

«Hollenderkvartalet» ligger sentralt plassert i Schweigaards gate i Oslo og består av 62 leiligheter, samt næringslokaler på gateplan. Gjennom hele utviklingsprosjektet sto miljø og kvalitet sentralt. Resultatet ble at bygget har passivhusstandard og ble BREEAM-NOR-sertifisert i klassen "Very Good" da det sto ferdig i 2018.

- Vi er stolte over å ha utviklet Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Dette er et synlig bevis på at bærekraft og miljø står meget sentralt i vår virksomhet. Det ligger mange tøffe valg og strenge prioriteringer bak denne viktige miljø-merkelappen, sier prosjektsjef Sven Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

Kruse-Jensen forteller at de blant annet har lagt til rette for miljøvennlig transport i det nye boligkomplekset.

- Du finner ingen parkeringskjeller «Hollenderkvartalet». I stedet har vi etablert en egen bildelingsordning for beboerne og lagt til rette for syklister ved å anlegge en stor innendørs sykkelparkering og et felles sykkelverksted i bakgården, sier han.

BREEAM for boligbygg

Som et ledd i utvidelse av den europeiske miljøsertifiseringen BREEAM, ble det i desember 2016 utgitt ny manual som for første gang åpnet for sertifisering av boligbygg i tillegg til nærings- og offentlige bygg. Som en prøveordning ble det valgt ut to prosjekter som skulle fungere som pilot for denne ordningen i Norge. Hollenderkvartalet var et av disse to norske prosjektene.

BREEAM-sertifiseringen foregår i to faser: Design og As Built. Design omfatter prosjektering og planlegging av bygget, mens As Built gjelder gjennomføring av hele prosjektet.

Boligprosjektet Eufemias hage var først ute med å få designfase-sertifiseringen, mens Hollenderkartalet var det første prosjektet som fikk As Built-sertifikatet.


Publisert: 12. juli 2023 klokken 11:41