Fremtidens leietakere

Nye trender preger eiendomsmarkedet. Framtidens leietakere ønsker seg langt mer service enn gårsdagens. Nå er Bane NOR Eiendom godt rigget til å invitere dem inn.

  • Næring

Publisert: 28. juli 2023 klokken 13:26

Smilende mann ser i kamera.

Etter pandemien er det blitt mer frivillig for arbeidstakere å komme på kontoret. Gode kontortjenester kan lokke dem dit, spår Morten Stray Floberghagen. Foto: Nikolas Gogstad

– De siste årene har vi opplevd en utvikling på eiendomsmarkedet hvor leie­takerne er blitt mer opptatt av å bruke tiden på kjernevirksomheten sin. Konsekvensen er at de ønsker mer av utleieren, forklarer Morten Stray Floberghagen, direktør Jernbaneeiendom.

Allerede nå tilbyr Bane NOR Eiendom både kaffebar og resepsjonstjenester til noen av sine leietakere. Men dette er bare starten, spår Floberghagen. En rekke tjenester som leietakere til nå har tatt ansvar for å skaffe selv, vil de i framtiden forvente at utleier tar seg av.

Hva med kantinedrift? Levering av frukt og grønt til de ansatte? Stilfull og praktisk møblering og tilbud om stell av grønne planter? Listen er lang, og behovet stort.

Floberghagen er stolt over at Bane NOR Eiendom sammen med eiendomsdivisjonen i Bane NOR SF har etablert både kapasitet og kompetanse til å gi leietakerne den ser­vicen de spør etter nå.

I løpet av 2021 er tje­nestene blitt profesjonalisert ved at en stab på 20 medarbeidere med ekspertise på kon­tortjenester, såkalt Facility Management, er kommet på plass i eiendomsdivisjonen av Bane NOR SF. Denne bemanningen jobber også for Bane NOR Eiendom AS.

Totalpakker for kundene

– Som en profesjonell og framtidsrettet eiendomsforvalter er det viktig å ha denne kapasiteten og kompetansen på plass. Synergien mellom Bane NOR SF og Bane NOR Eiendom AS har gjort det mulig for oss å tilby slike tjenester til våre kunder, sier Morten.

 

De nye behovene i eiendomsmarkedet har han sett vokse gradvis fram gjennom de siste ti årene. Men pandemitiden har satt fart på trenden. Da har svært mange arbeidstakere sittet på hjemmekontor, noe som har skapt nye behov for arbeidsgivere som leier kontorer.

 

– Etter korona vil kontormarkedet være preget av større fleksibilitet og totalpakker for kundene. Og nå har vi muskler til å tilby dette i større omfang, uten risiko og uten investeringskostnader for oss, sier han.

 

Omkring halvparten av leietakerne hos Bane NOR Eiendom er fra jernbanefamilien, mens andre er helkommersielle leietakere. Fremdeles skaffer de fleste kontortjenestene sine selv, ofte ved å leie inn firma.

 

– Mange vil være tjent med å sette bort det hele til utleier fordi det sparer store ressurser som kan brukes på leietakerens egen kjernevirksomhet. Da blir dette noe de ikke lenger trenger å tenke på. Vi tar oss av alt, sier Floberghagen.

Tilbyr flere tjenester

Ekstratjenestene Bane NOR Eiendom nå kan tilby vil tilpasses leietakernes behov. Spennet er stort. De viktigste tjenestene er de som mange arbeidsgivere må ha, som kantine, kaffe og renhold, tjenester som krever en viss organisasjon. Men Floberghagen ser også behovet for å tilby annen service som få venter å få på jobben i dag.

 

Engasjert forteller han om sykkelservice og tilbud om håndklær til syklisten som trenger en dusj før arbeidstid. Treningsrom og skjorterens kan være en del av totalpakken. Og hva med restemat med hjem til familien etter en lang dag på kontoret?

 

– Dette er en softservice som mange vil verdsette, og særlig nå post korona. Det er blitt mer frivillig om man vil komme på jobb. Da blir det enda viktigere for arbeidsgivere å skape en positiv opplevelse på arbeidsplassen. Hvis vi som utleier kan bidra til positive opplevelser, så har det en stor verdi for leietakerne, sier han.

 

I tiden som kommer vil Bane NOR Eiendom kunne tilby alt som handler om innleie av slike tjenester. Ivaretatt av en profesjonell organisasjon av eksperter på Facility Management, regner han med at kostnadene for leietaker blir lavere enn om de skulle håndtert tjenestene på egen hånd.

 

– Fordi vi har satt dette i system, kan vi gjøre det billigere enn det leietaker kan selv. Og dette blir noe leietakerne ikke trenger å tenke på. Dette vil gjøre oss til en mer attraktiv utleier, avslutter Morten Stray Floberghagen.

 

– Jeg tror det handler om å følge med i tiden, for dette er noe som kommer. Dette er framtidens arbeidsplass.

 

I tiden som kommer vil Bane NOR Eiendom kunne tilby alt som handler om innleie av slike tjenester. Ivaretatt av en profesjonell organisasjon av eksperter på facility management, regner han med at kostnadene for leietaker blir lavere enn om de skulle håndtert tjenestene på egen hånd.

 

– Fordi vi har satt dette i system, kan vi gjøre det billigere enn det leietaker kan selv. Og dette blir noe leietakerne ikke trenger å tenke på. Dette vil gjøre oss til en mer attraktiv utleier og skaffe oss mer attraktive leietakere, sier Morten Stray Floberghagen. 

 

– Jeg tror det handler om å følge med i tiden, for dette er noe som kommer. Dette er framtidens arbeidsplass.


Publisert: 28. juli 2023 klokken 13:26