Se forslagene fra arkitektkonkurransen for Ski stasjonsby

Vi eier store utviklingstomter ved Ski stasjon. Nå pågår evalueringen av forslagene fra de tre arkitekt-teamene.

- Her er det mulig å utvikle både boliger, kontorer og andre næringsarealer like ved stasjonen, forteller prosjektsjef Rune Breivik. Vi undersøker også muligheten for å bygge hotell. Vårt mål er at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen, og det legger vi til rette for når vi utvikler arbeidsplasser og boliger rett ved Follos største knutepunktet.

Utviklingsområdet

Bane Nor Eiendom har tidligere kjøpt nærmere tre mål av Birkelunden Investeringsselskap som eier Skeidar-bygget, og utviklingsarealet vest for jernbanesporene strekker seg dermed fra Skeidar i nord til politihuset i sør. Rett ved stasjonen vil det nye «Reisetorg vest» dele arealet i to. Øst for sporene er det arealet mellom Ski storsenter og sporene som planlegges utviklet. Parkeringstilbudet ved stasjonen skal videreføres.

Breivik regner med å bygge mellom 100.000 og 140.000 kvadratmeter. Legger man byggekostnader på 35.000 kroner kvadratmeteren til grunn, vil det si en investering på rundt fem milliarder kroner.

De tre forslagene

Et fellestrekk med forslagene er at de foreslår en god del boliger langs Vestveien. To av forslagene foreslår også bolig rett sør for Skeidar. Boliger vil gi lavere høyder enn kontorbebyggelse, fordi det er andre krav til sol og utearealer. Det foreslås også flere kontorbygg som vi bidra til flere arbeidsplasser tett på stasjonen.

Breivik mener det er positivt med en kombinasjon av boliger og kontorer ved stasjonen.

- Denne kombinasjonen vil gi en mer variert bebyggelse med flere mennesker i sentrum og etter arbeidstid, enn hvis det kun hadde blitt bygget kontorer her. Utbyggingen vil bidra til å styrke kundegrunnlaget til eksisterende og nye forretninger, kafeer osv. i sentrum.

De tre teamene av arkitekter og landskapsarkitekter som deltar i konkurransen:

Klikk for å laste ned PDF'ene.

LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter

Grape Arcitects og Studio Oslo Landskapsarkitekter

AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter

skistasjonsby.no

For å lese mer om prosjektet og se de tre forslagene kan du gå inn på hjemmesiden til prosjektet www.skistasjonsby.no Her vil det komme oppdateringer når det skjer noe i prosjektet.

Prosessen videre

Planen er at forslagene skal evalueres ferdig i løpet av desember 2020. Vinnerforslaget eller vinnerforslagene ønsker vi skal legges til grunn for detaljreguleringen av området. Prosessen, som vi antar vil pågå i om lag to år, setter vi i gang med rett over nyåret.

I løpet av denne planprosessen vil det bli anledning for naboer og andre berørte å komme med innspill til forslaget. Det er Nordre Follo kommune som må vedta planene før vi kan starte med utbyggingen.

  •