Kvaleberg verksted

Det nye verkstedet på Kvaleberg er universelt utformet for å ta imot alle aktuelle togtyper for persontrafikk som benyttes i Norge i dag og i årene fremover. Verkstedet er ferdigstilt og er bygget av AF Gruppen for oss.

Kvaleberg verksted i Stavanger

Tog inne på Kvaleberg verksted i Stavanger

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Verksted

  • Ferdigstilt:

    Ferdigstilt desember 2019

Om eiendommen

I forbindelse med at jernbanen i Norge konkurranseutsettes, og at det innfases nye togtyper, utvikler og bygger vi nye verksteder som vi leier ut til tog- og vedlikeholds-operatørene på kommersielle vilkår.

Det nye verkstedet vårt på Kvaleberg stod klart i november 2019. Det ble umiddelbart overlevert til den nye togoperatøren på Sørlandsbanen og Jærbanen, Go Ahead Nordic, og deres vedlikeholds-operatør Mantena. Det nye verkstedet er universelt utformet og kan håndtere alle togtyper som benyttes til persontrafikk i Norge nå og i årene fremover. Nye Kvaleberg verksted har to innvendige spor, samt et utvendig servicespor. Videre er det anlagt et utvendig parkeringsspor og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. I et sidebygg til verkstedet er det etablert nye administrasjonslokaler, garderober, fellesrom og tekniske rom.

Det nye verkstedet erstatter dagens verksted på Kvaleberg som fases ut når det nye var ferdig 15. desember 2019.