Hamar Strandsonen

Utbygging av Hamar strandsone nær jernbanestasjonen og sentrum skal bidra til å styrke byen som regionhovedstad ved å legge til rette for næringsutvikling og boliger.

Strandpromenaden i Hamar

Strandpromenaden i Hamar. Foto: LPO Arkitekter og SLA

Fakta om prosjektet

 • Arkitekt:

  LPO Arkitekter, SLA Norge AS

 • Prosjekttype:

  Knutepunktutvikling

 • Forventet ferdigstilt:

  Uavklart

Om prosjektet

Ved Hamar stasjon skal det gjennomføres byutvikling på arealer som i dag brukes til sporområde og jernbaneverksted. Området, som ligger ut mot Mjøsa nær stasjonen og Hamar sentrum, skal utvikles med bolig- og næringsbebyggelse. Fredede verkstedbygninger vil bygges om og få ny bruk.

Området planlegges utviklet i to faser. Den første fasen kan utvikles raskt og ligger nærmest Mjøsa, mens den andre fasen må vente til etter at dobbeltsporet til Hamar er etablert. Byutviklingen er avhengig av ny bro over jernbanen, som er planlagt ferdigstilt årsskiftet 2023/2024.

Det er igangsatt detaljregulering for området som forventes vedtatt i løpet av 2023. Mulighetsstudie har vist et utviklingspotensial på cirka 76.000 kvadratmeter i fase 1 og 38.500 kvadratmeter i fase 2, og vil avklares gjennom detaljregulering.

Mulighetsstudien for Strandsonen er utarbeidet i samarbeid med Hamar kommune og LPO arkitekter/ SLA i  2020.

Mulighetsstudien viser hvordan Strandsonen kan utvikles i to faser, hvor området nærmest Mjøsa kan utvikles tidlig og uavhengig av dobbeltsporutbyggingen på Hamar. Når jernbanen er bygget, kan resten av arealet som ikke skal brukes til jernbane utvikles som del av byområdet i Strandsonen. 

Dronefoto over strandsonen i Hamar

Dronefoto over strandsonen i Hamar Foto: LPA Arkitekter og SLA

Dronefoto

Dronefoto av området Foto: LPO Arkitekter og SLA

Oversikt over hvordan utbyggingen blir i fase 1

Oversikt over hvordan utbyggingen blir i fase 1 Foto: LPO Arkitekter og SLA

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 250 000 kvadratmeter
 • Formål: Bolig, Næring, Bydelsutvikling, Hotell
 • Arkitekt: LPO Arkitekter, SLA Norge AS

Fremdrift:

2020: Mulighetsstudie utarbeidet

2023: Detaljregulering forventes vedtatt

2023/2024: Bro over jernbanen forventes ferdigstilt