Lillehammer skysstasjonsområde og Innlandet Science Park

Området utvikles utelukkende til næring, og vi planlegger en HUB for forskning og innovasjon med minst 800 arbeidsplasser.

Det nye kontorbygget

Innlandet Science Park tilrettelegges for mange arbeidsplasser - rett ved stasjonen. Foto: DRMA

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Stasjon, næring

 • Forventet ferdigstilt:

  2027

 • Samarbeidspartner:

  LIKE

Om prosjektet

Bane NOR regulerer nå et kvartal av Lillehammer sentrum med grense mot dagens jernbanestasjon og skysstasjon. Reguleringsplanarbeidet foregår i samarbeid med det kommunale eiendomsselskapet LIKE i et 80/20 samarbeid.

Området utvikles utelukkende til næring, og vi planlegger en HUB for forskning og innovasjon med minst 800 arbeidsplasser på omlag 16.000 kvadratmeter BRA. Det blir et sted hvor høyskoler, kulturinstitusjoner og media møter næringslivet på et sted der det er attraktivt å arbeide.  

Store deler av byggene vil bli kontorer, akademia, kulturliv og media, men deler vil også være tilgjengelig for folk flest. Beliggenheten skal føre til at det blir mer byliv og handel i sentrum. Samtidig skal flere bruke beina, sykkel eller kollektivtransport, som igjen kan føre til et enda bedre kollektivtilbud for både buss og tog.

Prosjektet ligger så nær dagens stasjon at det er nødvendig å smalne inn dagens noe umoderne bussterminal, til en effektiv gateterminal for å få realisert prosjektet.

Prosjektet vil med realisering oppfylle alle statlige mål om etablering av arbeidsplassintensive næringer tett på etablert knutepunkt i sentrumsområder, og arbeidstagere her vil ha svært gode muligheter til å gå, sykle og reise kollektivt til og fra arbeid. Etableringen vil også gi gode argumenter for å få etablert et bedre togtilbud i hele Mjøsregionen - fra dagens 1 tog i grunnrute til 2.

Prosjektet kan stå klart så tidlig som 2027 og ønsker ikke bare å skape arbeidsplasser rett ved skysstasjonen, men også å gjøre det mer spennende å være fotgjenger mellom stasjonen og gågata.

 

paviljong næringsbygg

Det blir hyggelige nærområder, og moderne kontorlokaler. Foto: DRMA

Trappa

Med flere arbeidsplasser så nærme Lillehammer stasjon legges det til rette for gode muligheter til å sykle, gå og reise kollektivt til og fra arbeid. Foto: DRMA

Bildet fra en av de øvrige etasjene med utsikt mot Mjøsa

Fra de øvrige etasjene blir det utsikt mot Mjøsa Foto: DRMA

Store vinduer som gjør lokalene veldig innbydende.

Store vinduer gjør lokalene innbydende, samtidig som mye lys vil slippes inn. Foto: DRMA

Innlandet Science Park Lillehammer og skysstasjonen med umiddelbar nærhet

For å få realisert prosjektet blir det nødvendig å smalne inn dagens bussterminal og gjøre den til en mer effektiv gateterminal. Foto: DRMA

Fakta om prosjektet

 • Formål: Næring/arbeidsplasser/kontor/Science Park
 • Utviklingsareal: Ca 16000² BRA
 • Nærhet til kollektivtilbud: Delvis overlappende areal med dagens busstasjon. Ca. 35 meter fra jernbanespor.
 • Samarbeidspartner: LIKE
 • Ferdigstillelse: Planlagt ferdig i 2027

Adresse