Ski Stasjonsby

Vi eier store utviklingstomter ved Ski stasjon. Her planlegges det utvikling av boliger, kontorer og næringsarealer. Med Follobanen tar det 11 minutter med toget fra Oslo S.

Dronebilde av Ski stasjonsby

Forslag fra arkitektteamet LPO og Grindaker. ILLUSTRASJON: LPO og Grindaker

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensiale:

  100 000 kvadratmeter

 • Prosjekttype:

  Bydelsutvikling

 • Forventet ferdigstilt:

  Uavklart

Om prosjektet

Bane NOR Eiendom har tidligere kjøpt nærmere tre mål av Birkelunden Investeringsselskap som eier Skeidar-bygget, og utviklingsarealet vest for jernbanesporene strekker seg dermed fra Skeidar i nord til politihuset i sør. Rett ved stasjonen vil det nye «Reisetorg vest» dele arealet i to. Øst for sporene er det arealet mellom Ski storsenter og sporene som planlegges utviklet. Parkeringstilbudet ved stasjonen skal videreføres.

Utviklingsprosessen

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for vårt videre arbeid med å utvikle Ski Stasjonsby på begge sider av jernbanesporene. Arbeidet med detaljregulering startet opp i 2021 og forventes godkjent i løpet av 2024. Vårt mål er å skape et attraktivt område rundt stasjonen med hotell, flere boliger og kontorarbeidsplasser.

Nye mobilitetsløsninger

I samarbeid med Ruter, Nordre Follo kommune og Entur jobber vi med å legge til rette for fremtidsrettede mobilitetsløsninger på stasjonen. Målet er å redusere folks behov for å bruke privatbil til/fra stasjonen.

Arkitektkonkurranse

Det har vært avholdt en arkitektkonkurranse for tre arkitekt-team ble invitert til å komme med forslag til løsninger.

Les mer om prosjektet på skistasjonsby.no(├ąpnes i ny fane)

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 100 000 kvadratmeter
 • Formål: Kontor, service, hotell, boliger

Les mer på skistasjonsby.no(├ąpnes i ny fane)

Fremdrift:

2016: Områderegulering for Ski stasjon vedtatt

2020: Arkitektkonkurranse avholdes på våren

2021: Arbeidet med detaljreguleringen startet

2024: Detaljreguleringen forventes godkjent

Forventet ferdigstillelse: Uavklart