Verkstedet på Kvaleberg, Stavanger

Det nye verkstedet på Kvaleberg blir universelt utformet for å ta imot alle aktuelle togtyper for persontrafikk som benyttes i Norge i dag og i årene fremover.

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ferdigstilte
prosjekter

Det nye verkstedet stod ferdig i desember 2019 og erstatter det gamle verkstedet som stod her.

Det nye verkstedet er universelt utformet og kan håndtere alle togtyper som benyttes til persontrafikk i Norge nå og i årene fremover. Nye Kvaleberg verksted har to innvendige spor, samt et utvendig servicespor. Videre er det anlagt et utvendig parkeringsspor og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. I et sidebygg til verkstedet er det etablert nye administrasjonslokaler, garderober, fellesrom og tekniske rom.

Det nye verkstedet ble umiddelbart overlevert til den nye togoperatøren på Sørlandsbanen og Jærbanen, Go Ahead Nordic, og deres vedlikeholds-operatør Mantena da det stod ferdig i desember 2019.

I forbindelse med konkurranseutsetting av jernbanen i Norge og innfasing av nye tog, utvikler og bygger vi nye verksteder for utleie til tog- og vedlikeholds-operatører på kommersielle vilkår.