Knutepunktkonferansen 2018

Hvilke muligheter gir det for Østlands-byene at staten investerer milliarder i jernbanen? 23. januar kl. 0900 - 1300 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Staten investerer milliarder i ny jernbaneinfrastruktur i InterCity-området. Nye traséer bygges og eksisterende rustes opp. I noen tilfeller må ny jernbanestasjon bygges eller flyttes. Det blir debatt om hva stasjonens plassering kan bety for byutvikling og folks bruk av toget. Vi vil se noen ti-år frem i tid på hvordan vi reiser, bor og bruker byens tilbud. Er byene klare til å utnytte mulighetene som skapes når reisetiden reduseres og når knutepunktene blir bedre og mer attraktive?

På konferansen får du høre samferdselsministeren, flere ordførere, Bane NOR og Bane NOR Eiendom, Ruter, TØI, en professor, en trendforsker og en byutviklingsforsker.

Sjekk programmet og meld deg på her: Knutepunktkonferansen 2018 Velkommen!

Knutepunktkonferansen 2018 er en videreføring av den årlige ROM-konferansen og arrangeres i år i samarbeid med Estate Media.