Knutepunktkonferansen 2019

Transformasjon - fra nedlagt industri til attraktivt byområde. Velkommen til konferansen 22. januar 2019 kl. 09.00 - 13.00 på Radisson Blu Plaza i Oslo.

Transformasjon og ny bruk av gamle industriområder har et stort potensial for god stedsutvikling. Mange steder finner vi asfaltjungel med introverte kontorbygg uten liv på gateplan. Hvordan kan disse revitaliseres og bli til attraktive og urbane steder? Dette ønsker Bane NOR Eiendom å sette søkelyset på med konferansen.

Med utgangspunkt i ferdigstilte transformasjonsprosjekter og noen som er under planlegging, vil eiendomsutviklere og fagfolk belyse prosessene og kompleksiteten i slike prosjekter. Hvordan ivaretar man bylogistikken, hvordan sikrer man en trinnvis og økonomisk gjennomførbar utvikling? Hvordan skaper man gode byrom og hva skal til for at det blir attraktivt å bo og arbeide der? Hvor viktig er det med en «motor» i utviklingen? Vi undersøker hva som skal til for å lykkes med transformasjonsprosjekter.

Velkommen til en formiddag med inspirasjon, debatt, kunnskap og møter med dyktige fagpersoner.

Se programmet og meld deg på her: Knutepunktkonferansen 2019 

Dette er åttende gang Bane NOR Eiendom arrangerer Knutepunktkonferansen. Konferansen arrangeres i samarbeid med Estate Kunnskap.

 

 

Kort om temaer og foredragsholdere

 

Tema

Foredragsholder

Velkommen. Fra nedlagte godsareal til attraktive byområder

Adm.dir. Petter Eiken, Bane NOR Eiendom

Lilleakerbyen: Fra næringspark og kjøpesenter til en levende bydel. Etter transformasjonen vil Lilleakerbyen omfatte cirka 500.000 kvm BTA. Hvilke plangrep må til for å lykkes med en slik transformasjon?

Adm. dir. Olav Line, Mustad Eiendom AS

Lysaker skal utvikles til et effektivt og regionalt kollektivknutepunkt. Hit kommer Fornebubanen, en ny bussterminal og nytt dobbeltspor for tog, og i tillegg skal E18 heves som følge av utviklingen.

Hvordan kan vi lykkes med å utvikle et urbant og levende område når kapasiteten må økes for å møte trafikkveksten? Og hvordan kan vi få til en god helhet når mange sterke aktører er involvert?

Innlegg og samtale

Representanter fra Statens vegvesen, Oslo kommune, Bærum kommune, Fornebubanen, Bane NOR

 

 

 

Ulven: Hvilke grep bruker Obos for å få til en attraktiv bytransformasjon av Ulven?

Konsernsjef Daniel K Siraj, Obos

Erfaringer fra transformasjonsprosjektene langs Akerselva: Hva har programmering og aktivisering betydd for områdets attraktivitet?

Direktør Samfunn og plan Sverre Landmark, Aspelin Ramm Eiendom AS

Carlsbergbyen: Carlsberg byen utvikles på det tidligere bryggeriområdet til Carlsberg. Når transformasjonen er ferdig får København en ny og levende bydel i hjertet av byen.

Prosjektkoordinator Bettina Bindslev, Carlsberg Byen P/S

Hva kjennetegner vellykkede og mislykkede transformasjonsprosjekter?

Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania

Lunsj