Nyheter og aktuelt

Søkeresultat

Viser 1 - 15 av 16 treff

 • Knutepunktene er fremtiden

  Utviklingen av boliger, arbeidsplasser og næring ved togstasjoner gir positive ringvirkninger og sparer samfunnet for millioner av tonn med-utslipp CO₂.

 • Ansvarlig og bærekraftig knutepunktutvikling

  Bane NOR Eiendom eier mange store og sentrale eiendommer i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Trondheim og i de fleste andre byene i Norge som ligger langs jernbanen.

 • Utviklingspotensialet vårt er enormt

  Tomtebanken er så stor at det vil ta flere generasjoner å utvikle eiendomsprosjekter på dem. Tomtene ligger strategisk og sentralt plasser i byer og tettsteder, og alltid med en jernbanestasjon i nærheten.

 • Hvem bør få lov til å regulere?

  Når lokalpolitikere lar boligutbyggere ta natur eller matjord, fører det til store CO2-utslipp og mer biltrafikk. Skal de få lov til det, eller bør staten overta ansvaret?

 • Tidligere konferanser

  Her er en oversikt over titlene på våre tidligere konferanser.

 • Knutepunktkonferansen 2022

  Hva skaper god og bærekraftig sentrumsutvikling? Er fortetting ved knutepunkt god byutvikling? Er et godt kollektivtilbud viktig for å lykkes med utviklingen?

 • Knutepunktkonferansen 2023

  I 2023 ble Knutepunktkonferansen arrangert for tiende gang. Det ble en lærerik dag med gode diskusjoner og interessante innlegg.

 • Skal vi til Paris, må vi endre vanene

  - Skal vi nå nullutslippsmålet i Parisavtalen må vi sørge for at folk reiser kollektivt. Da må vi bygge tettere og mer sentralt. Knutepunkter med et godt kollektivtilbud er løsningen, mener adm.dir. Jon-Erik Lunøe.

 • Storslått utvikling ved Ski stasjon knytter byen og stasjonen sammen

  Som landets ledende knutepunktutvikler jobber Bane NOR Eiendom for å skape bærekraftige og miljøvennlige løsninger. I Ski skal vi utvikle området rundt den nye stasjonen med 400 boliger, hotell, næringsbygg og ulike tilbud. Målet er at området skal bli en hyggelig og integrert del av Ski sentrum, og å gjøre det enklere for flere å ta mer tog.

 • Barcode: Formel 1 i knutepunktutvikling

  På få år er parkeringsplasser, trafikkmaskiner og jernbaneareal borte, og en levende og miljøvennlig bydel er etablert med boliger, arbeidsplasser og mye mer. Bane NOR Eiendom er stolt over å ha vært med på utviklingsracet i Barcode.

 • Å bygge i høyden er bærekraftig

  Alt for mange har høydeskrekk og er i mot høyhusbebyggelse. Det er dårlige nyheter for miljøet.

 • Jernbanen gir bærekraftige byer

  Togstasjoner og et godt kollektivtilbud er en motor for god byutvikling. Når vi fortetter i sentrum og tilbyr færre parkeringsplasser, kutter vi store CO2-utslipp.

 • 26.000 nye boliger sparer samfunnet for 11 milliarder kroner

  Det planlegges tusenvis av nye boliger i Norge de kommende årene. Når vi bygger og fortetter i sentrum av byer og tettsteder, er det lønnsomt for landet og bra for naturen.

 • Derfor må utbygging rundt togstasjoner prioriteres

  – Om vi skal nå klimamålene og ha en effektiv distriktspolitikk, må vi bli enige om at utbygging i områdene rundt togstasjoner prioriteres, sier Jon-Erik Lunøe.

 • Gevinst for miljøet og skattebetalerne

  Bane NOR Eiendom bygger tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger ved togstasjonene, sentralt i norske byer og tettsteder. Det gir samfunnet store gevinster.