Våre prosjekter

Vi bygger så flere kan jobbe og bo ved knutepunkter; og la bilen stå. Vi utvikler boliger, arbeidsplasser og moderne togverksteder som bidrar til at toget er mer punktlig.

Søkeresultat

Viser 13 - 24 av 49 treff

 • Cecilienborg, Trondheim

  Boligprosjektet Cecilienborg Bolig AS i Trondheim har nettopp lansert nytt planforslag med høy tetthet av leiligheter og innslag av næring langs Nidelva.

  Illustrasjon av flott boligprosjekt
 • Skeiane stasjon, Sandnes - boligprosjekt

  Området rundt Skeiane stasjon skal oppgraderes og bli et attraktivt boligområde.

  Sett fra torget mot prosjektet
 • Boligprosjekt ved gamle Hinna stasjon

  74 leiligheter i fem punkthus ved nedlagte jernbanestasjonen.

  Oversiktsbilde av det nye boligområdet ved gamle Hinna stasjon. Grønne omgivelser.
 • Knutepunktutvikling i Lillestrøm

  Sammen med Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune samarbeider vi om den fremtidige utviklingen av knutepunktet på Lillestrøm.

  Illustrasjon av torget med mennesker og kollektivtransport i skjønn harmoni
 • Parkgata 6, Gjøvik

  Rett sør for Gjøvik stasjon har det nye kontorbygget reist seg. Parkgata 6 er det første av flere byggetrinn.

  Torg og skatepark foran kontorbygget
 • Kongsvinger stasjon

  Området ved Kongsvinger stasjon skal utvikles til et effektivt knutepunkt med næring, service og boliger.

  Prosjektet sett fra østsiden
 • Høvik stasjon, knutepunktutvikling

  Planlagt stedsutvikling rundt stasjonen.

  Stasjonen til høyre, prosjektet til venstre
 • Boligprosjekt på Stabekk i Bærum

  På Stabekk samarbeider vi med en ekstern partner om å utvikle et boligprosjekt på stasjonen.

  Stabekk boligprosjekt sett fra torget
 • Mindemyren, Bergen - nærings- og boligbyggeprosjekt

  Et viktig transformasjonsområde som får miljømessig oppgradering og nye bybanestasjoner som tilrettelegger for bolig- og næringsutvikling.

  Forslag til hvordan prosjektet skal se ut
 • Perlen, Asker - boligprosjekt

  Et boligprosjekt på over 68 leiligheter like ved Asker stasjon.

  Oversiktsbilde over hvordan nybyggene blir
 • Billingstad, bolig og næring

  Planlagte leiligheter og et næringslokale rett ved stasjonen.

  Illustrasjon av fremtidig bebyggelse
 • Hvalstad, Asker

  74 miljøvennlige leiligheter i kort avstand til stasjonen.

  Illustrasjon av de nye miljøvennlige boligene