Våre prosjekter

Vi bygger så flere kan jobbe og bo ved knutepunkter; og la bilen stå. Vi utvikler boliger, arbeidsplasser og moderne togverksteder som bidrar til at toget er mer punktlig.

Søkeresultat

Viser 13 - 24 av 51 treff

 • Hommelvik stasjonsby

  Hommelvik Stasjonsby skal bidra til utvikling av Hommelvik med nye boenheter og næringsarealer. Stedet har en attraktiv beliggenhet ved fjorden, med godt et godt kollektivtilbud og nærhet til Værnes flyplass.

  Stasjonsbyen sett fra torget
 • Reguleringsplan for stasjonsområdet i Steinkjer

  Planforslaget skal bidra til høyere utnyttelse av området og styrke Steinkjer som en attraktiv og ledende administrasjonsby.

  Prosjektet omkranser et hyggelig torg. Rett ved stasjonen.
 • Cecilienborg, Trondheim

  Boligprosjektet Cecilienborg Bolig AS i Trondheim har nettopp lansert nytt planforslag med høy tetthet av leiligheter og innslag av næring langs Nidelva.

  Illustrasjon av flott boligprosjekt
 • Skeiane stasjon, Sandnes - boligprosjekt

  Området rundt Skeiane stasjon skal oppgraderes og bli et attraktivt boligområde.

  I forkant et torg med mennesker. Lenger bak: boligprosjektet.
 • Boligprosjekt ved gamle Hinna stasjon

  74 leiligheter i fem punkthus ved nedlagte jernbanestasjonen.

  Oversiktsbilde av det nye boligområdet ved gamle Hinna stasjon. Grønne omgivelser.
 • Knutepunktutvikling i Lillestrøm

  Sammen med Lillestrøm kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider vi om den fremtidige utviklingen av knutepunktet på Lillestrøm.

  Illustrasjon av torget med mennesker og kollektivtransport i skjønn harmoni
 • Parkgata 6, Gjøvik

  Rett sør for Gjøvik stasjon har det nye kontorbygget reist seg. Parkgata 6 er det første av flere byggetrinn.

  Torg og skatepark foran kontorbygget
 • Elvebredden, Kongsvinger

  Området ved Kongsvinger stasjon skal utvikles til et effektivt knutepunkt med næring, service og boliger.

  Det nye kontorbygget
 • Høvik stasjon, knutepunktutvikling

  Planlagt stedsutvikling rundt stasjonen.

  Stasjonen til høyre, prosjektet til venstre
 • Boligprosjekt på Stabekk i Bærum

  På Stabekk samarbeider vi med en ekstern partner om å utvikle et boligprosjekt på stasjonen.

  Stabekk boligprosjekt sett fra torget
 • Mindemyren, Bergen - nærings- og boligbyggeprosjekt

  Et viktig transformasjonsområde som får miljømessig oppgradering og nye bybanestasjoner som tilrettelegger for bolig- og næringsutvikling.

  Forslag til hvordan prosjektet skal se ut
 • Perlen, Asker - boligprosjekt

  Et boligprosjekt på over 68 leiligheter like ved Asker stasjon.

  Oversiktsbilde over hvordan nybyggene blir