Våre prosjekter

Vi bygger så flere kan jobbe og bo ved knutepunkter; og la bilen stå. Vi utvikler boliger, arbeidsplasser og moderne togverksteder som bidrar til at toget er mer punktlig.

Søkeresultat

Viser 37 - 48 av 51 treff

 • Paradis Brygge - et godt sted å bo

  Boligprosjektet i Stavanger legger til rette for cirka 200 leiligheter totalt. Over 100 leiligheter er solgt.

  Nye boliger rett ved vannet
 • Oslo gate 7

  Flere boliger planlegges i gamlebyen i Oslo.

  Illustrasjon fasade øst
 • Knutepunktet Halden

  Bane NOR Eiendom og Halden kommune jobber sammen for en fremtidsrettet utvikling av Haldens stasjonsområde.

  Oversiktsbilde over stasjonsområdet
 • Kløfta stasjon

  Et boligprosjekt med umiddelbar nærhet til knutepunktet.

  Oversiktsbilde over området
 • Hamar Strandsonen

  Utbygging av Hamar strandsone nær jernbanestasjonen og sentrum skal bidra til å styrke byen som regionhovedstad ved å legge til rette for næringsutvikling og boliger.

  Strandpromenaden i Hamar
 • Fjordbyen Vikersund

  Moderne leiligheter med fantastisk utsikt mot Tyrifjorden og kort vei til alt man trenger.

  Fjordbyen Brygge sett fra vannet
 • Fjordbyen Lier og Drammen

  Ved Drammensfjorden skal vi sammen med Fabritius og Lier kommune realisere Norges største byutviklingsprosjekt.

  Liv mellom blokkene
 • Godsløkka i Drammen

  På Godsløkka kommer det fra 2025 til å vokse opp en helt ny grønn bydel - i kort avstand til stasjonen. Først skal den gamle godsterminalen transformeres til et pulserende og bærekraftig samlingssted.

  Illustrasjon av plass med leiligheter rundt.
 • Nye Oslo S

  Oslo S er landets største jernbanestasjon og kollektivknutepunkt, og skal nå klargjøres for fremtiden. Nye Oslo S skal videreutvikles som jernbanens storstue og Norges viktigste kollektivknutepunkt.

  høyt hus med en plass foran
 • Drammen Helsepark

  Det nye sykehuset i Vestre Viken er under bygging på Brakerøya i Drammen. Nabotomtene skal vi utvikle til helserelaterte virksomheter gjennom utviklingen av Drammen Helsepark.

  illustrasjon av mange bygg
 • Campus Kristiansund

  På Devoldholmen i Kristiansund sentrum skal vi sammen med Relog/Rema etablere Campus Kristiansund - en felles arena for høyere utdanning, forskning og innovasjon på Nordmøre.

  Illustrasjon av et fargerikt Campus Kristiansund
 • Renovering av Østbanehallen

  Historien og kulturarven ble tatt på alvor da Østbanehallen ble renovert etter å ha vært kjøpesenter i 30 år.

  Østbanehallens flotte fasade.