Trondheim Stasjonssenter

Med nytt terminalbygg, næringsbygg, boliger med mer blir nye Trondheim Stasjonssenter Norges mest moderne kollektivknutepunkt.

Illustrasjon av nye kontorbygg

Slik skal det nye stasjonssenteret i Trondheim se ut. Illustrasjon: Arkitema Architects

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Knutepunktutvikling

 • Milj√łsertifisering:

  BREEAM-NOR

 • Arkitekt:

  Arkitema Architects

Nytt kollektivknutepunkt og utvikling av området rundt

De overordnede målene med planen er å styrke kollektivknutepunktet og utvikle området rundt Trondheim Sentralstasjon til en moderne, attraktiv og levende bydel som henger sammen med Midtbyen og østre bydeler.

Reguleringsplanen for Trondheim Stasjonssenter ble vedtatt av Trondheim Bystyre i mars 2019. Planen legger til rette for å gi byen et attraktivt kollektivknutepunkt med ny felles terminalbygning for jernbane, hurtigbåt og buss. I tillegg bidrar planen til at flere kan bo og arbeide ved knutepunktet og inkluderer kontor- og handelsarealer, boliger, parkeringsanlegg og fornyelse av utearealene. En stor andel av bygningsmassen etableres på et lokk over dagens jernbaneanlegg.

Gjennomføring av delprosjektene som omfattes av reguleringsplanen strekker seg over mange år. Første delprosjekt ble igangsatt i 2021 og hele utbyggingen forventes å bli ferdigstilt i 2031.

Første byggetrinn: Gryta parkeringskjeller

7. november 2022 åpnet den nye parkeringskjelleren ved Trondheim S. Dette er det første gjennomførte prosjekt i forbindelse med utviklingen av nye Trondheim S og inngår som et delprosjekt i utviklingen av Trondheim Stasjonssenter.

Den sentrumsnære parkeringskjelleren er bygd under fylkesvegen Gryta som går forbi sentralstasjonen. Den har kapasitet til 210 biler, hvorav 11 HC-plasser og hele 100 plasser med mulighet elbil-lading. 

Parallelt med ferdigstillelsen av p-kjelleren, ble også fylkesvegen Gryta ferdig reetablert på lokket over parkeringsanlegget i samsvar med vedtatt reguleringsplan og overlevert Trøndelag Fylkeskommune. Ny kanalpromenade, sykkelveg, holdeplasser, gate med egne kollektivfelt og fortau inn mot den kommende bygningsmassen er etablert i tillegg til grøntanlegg, benker, sykkelstativ og nytt skilt- og belysningsanlegg. 

Les mer om dette i pressemeldingen fra Bane NOR Eiendom.(åpnes i ny fane)

 

Oversikt over området som omkranser Trondheim S.

En ny bydel skal vokse frem rundt Trondheim S ILLUSTRASJON: Arkitema Architects

Fakta om prosjektet

 • Adresse: Strandgata 19, Oslo
 • Utviklingspotensial: 16 000 kvadratmeter
 • Formål: Næring, Bolig, Utadrettet virksomhet, Stasjon
 • Arkitekt: Lund+slaatto
 • Miljøsertifisering: BREEAM-NOR Excellent
 • Formål: Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet, Knutepunktutvikling

Fremdrift:

2022: Arkitektkonkurranse

2025: Mulig riving og byggestart

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Sparer millioner med grønn finansiering

En dag med godt trøkk endte i går med utstedelse av nye «grønne» obligasjonslån til Bane NOR Eiendom på til sammen 1,5 mrd kr fordelt på 3 og 5-års løpetid. Dermed sparer selskapet 5 millioner kroner i renteutgifter hvert år.