Trondheim Stasjonssenter

Med nytt terminalbygg, næringsbygg, boliger med mer blir nye Trondheim Stasjonssenter Norges mest moderne kollektivknutepunkt.

Illustrasjon av nye kontorbygg

Slik skal det nye stasjonssenteret i Trondheim se ut. Illustrasjon: Arkitema Architects

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Knutepunktutvikling

 • Miljøsertifisering:

  BREEAM-NOR

 • Arkitekt:

  Arkitema Architects

Nytt kollektivknutepunkt og utvikling av området rundt

Vi skal styrke kollektivknutepunktet og utvikle området rundt Trondheim Sentralstasjon til en moderne, attraktiv og levende bydel som henger sammen med Midtbyen og østre bydeler.

Reguleringsplanen for Trondheim Stasjonssenter ble vedtatt av Trondheim Bystyre i mars 2019. Planen legger til rette for å gi byen et attraktivt kollektivknutepunkt med ny felles terminalbygning for jernbane, hurtigbåt og buss. Planen inkluderer kontor- og handelsarealer, boliger, parkeringsanlegg og fornyelse av utearealene. På den måten vil flere kunne bo og arbeide ved knutepunktet. En stor andel av bygningsmassen etableres på et lokk over dagens jernbaneanlegg.

Gjennomføring av delprosjektene som omfattes av reguleringsplanen strekker seg over mange år. Første delprosjekt ble igangsatt i 2021 og hele utbyggingen forventes å bli ferdigstilt i 2031.

Les mer om prosjektet

Mer informasjon om prosjektet finner du på prosjektets egen hjemmeside.

Første byggetrinn: Gryta parkeringskjeller

7. november 2022 åpnet den nye parkeringskjelleren ved Trondheim S. Dette er det første gjennomførte prosjekt i forbindelse med utviklingen av nye Trondheim S.

Den sentrumsnære parkeringskjelleren er bygd under fylkesvegen Gryta som går forbi sentralstasjonen. Det er plass til 210 biler, hvorav 11 HC-plasser og hele 100 plasser med mulighet for elbil-lading. 

Samtidig som vi ferdigstilte parkeringskjelleren, ble også fylkesvegen Gryta ferdig reetablert på lokket over parkeringsanlegget. Denne er overlevert Trøndelag Fylkeskommune.

Ny kanalpromenade, sykkelvei, holdeplasser, egne kollektivfelt og fortau inn mot den kommende bygningsmassen er etablert i tillegg til grøntanlegg, benker, sykkelstativ og nytt skilt- og belysningsanlegg. 

Les mer om dette i pressemeldingen fra Bane NOR Eiendom.(åpnes i ny fane)

 

Oversikt over området som omkranser Trondheim S.

En ny bydel skal vokse frem rundt Trondheim S ILLUSTRASJON: Arkitema Architects

Fakta om prosjektet

 • Adresse: Sjøgangen, 7010 Trondheim
 • Utviklingspotensial: 16 000 kvadratmeter
 • Formål: Næring, Bolig, Utadrettet virksomhet, Stasjon
 • Arkitekt: Arkitema Architects
 • Miljøsertifisering: BREEAM-NOR Excellent
 • Formål: Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet, Knutepunktutvikling

Fremdrift:

2019: Arkitektkonkurranse

2023-2025: Riving og byggestart

2025: Terminalbygget ferdig

2026: Planlagt byggestart av nye boliger og næringsarealer

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Sparer millioner med grønn finansiering

En dag med godt trøkk endte i går med utstedelse av nye «grønne» obligasjonslån til Bane NOR Eiendom på til sammen 1,5 mrd kr fordelt på 3 og 5-års løpetid. Dermed sparer selskapet 5 millioner kroner i renteutgifter hvert år.