Boligprisene truer den norske modellen

Myndigheter og bransjeaktører må ta grep for å unngå at den norske samfunnsmodellen langsomt forvitrer, skriver vår administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i en kronikk i Finansavisen 29/1-21.

Prisveksten i storbyene forhindrer nå mange å komme inn i boligmarkedet, og forskjeller øker. Denne problemstillingen er politisk hjemløs. Ansvar og virkemidler er fragmentert mellom flere departement og etater.

Boligeiere har høy boligverdi og kan belåne boligen for å kjøpe én til. Med lav byggetakt gir dette ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, og boligprisene drives opp.

Høy reguleringstakt må følges med sterkere økonomiske incentiver, enten ved at kommuner beholder større skatteinntekter eller ved betydelige økonomiske «reguleringsbidrag» fra staten.

Å eie ønsket bolig er bedre enn ikke å eie. Større boliger enn nødvendig er også sløsing med ressurser. Leilighetsnormen for Oslos sentrale bydeler er ikke i samsvar med markedets behov, og bør revideres. Jeg foreslår at normen legges på vent noen år - frem til det er regulert og bygget flere mindre boliger og markedet er mer i balanse.

Prosjekter bygges ikke fortere enn de selges. Da kan det ikke bygges fortere på hvert sted. Tilbudssiden øker når det bygges flere steder, og da må flere steder være regulert samtidig. Det er på tide at Oslo kommune innser dette.

Flere innbyggere er økonomisk utfordrende for kommunene, som bekoster infrastruktur, skoler, eldrehjem, mv. Høy reguleringstakt må følges med sterkere økonomiske incentiver, enten ved at kommuner beholder større skatteinntekter eller ved betydelige økonomiske «reguleringsbidrag» fra staten. Da vil det lokalt være større politisk vilje for å regulere raskere. Samtidig kommer dette eksisterende innbyggere til gode i form av bedre kommuneøkonomi og -tilbud. Økt regulering blir stemmevinning og ikke risiko for tap ved neste valg.

Finanstilsynets innstramming av boliglånsforskriften hindrer overivrig utlånspraksis og tar etterspørselen ned. Dette er et godt grep, men kan ramme de som trenger lån og faktisk har mulighet for å betjene gjeld når de stiger i naturlig lønnsutvikling.

Bransjen må finne, og myndigheter må tillate, finansielle løsninger som er tilpasset førstegangskjøperes naturlige lønnsutvikling.

OBOS' «Leie-til-eie»- og «Bostart»-modeller er skreddersydd for å senke terskelen for førstegangskjøpere. Slike modeller kan ikke tilbys av utbyggere uten en solid balanse, men Finanstilsynet bør uansett aktivt ønske disse modellene velkommen.

Jeg ønsker meg en boligminister som sørger for at alle departementer jobber med løsninger som bidrar til flere boliger. Bygg-21 har i tillegg servert oppskriften på rimeligere bygging i form av et forenklet teknisk regelverk. Det er bare å implementere dette.

Vår fantastiske samfunnsmodell står på spill når så mange ikke får mulighet til selv å eie sitt eget hjem. Alle taper på at noen blir stående igjen på perrongen.

Jon-Erik Lunøe

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom