Nyheter

Søkeresultat

Viser 61 - 70 av 73 treff

  Tea og Berit er driftsledere – og de ønsker seg flere kvinnelige kollegaer. Hverdagen deres er svært forskjellig, men kort sagt har de en viktig rolle for at vi som passasjer får operative togstasjoner og tog.

  Veidekke har fått oppdraget å bygge det nye terminalbygget på Trondheim Sentralstasjon samt kontor- og servicearealer. Kontrakten på 722 millioner er vår største totalentreprise til nå.

  Sammen med Kynningsrud Eiendom AS og eCapital Eiendom tar vi et nytt skritt mot å forvandle stasjonsområdet til et kultur- og teknologisentrum for hele Haldens befolkning. Her planlegges konserthus, laboratorier, kontor, utdanning, restaurant og attraktive møtesteder.

  Ny togstasjon er under planlegging i Sandefjord. Dagens stasjon og jernbanen skal flyttes et lite stykke. Det åpner opp for utviklingen av et bærekraftig og spennende knutepunkt. Og nå har vi sikret oss en strategisk plassert tomt mellom den nye og den gamle stasjonen.

  Med tre jernbanestasjoner, én godsterminal og mange hundre mål med sentrale, knutepunktnære tomter i porteføljen, ser Bane NOR Eiendom stort potensial for god byutvikling i Drammen. Her snakker vi flerårig innsats og milliardinvesteringer.

  Nå ligger gondolen, togstasjonen, hotellet og kontorbygget Knutepunktet som perler på en snor. Grunnen til at Voss er så attraktivt, er at toget allerede er der.

  – Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt. På sikt blir det ny bussterminal, nye boliger og næringsareal med butikker og attraktive kontorplasser, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

  Mandag 20. desember 2021 lanserte vi Oslobolig sammen med Oslo kommune, OBOS og NREP. Oslobolig skal hjelpe folk med vanlig lønn å kjøpe seg leilighet i Oslo.

  Ei ny bru over jernbanesporene åpner opp for utviklingen av strandsonen, og bidrar til å knytte byområdene i Hamar sammen. Sammen med tre andre aktører spleiser vi på finansieringen av brua, som skal erstatte dagens planovergang ved Espern.

  Bane NOR Eiendom AS har kjøpt Strandgata 19, en sentral og attraktiv eiendom i Oslo. Vår administrerende direktør forklarer hvorfor et statlig jernbaneselskap kjøper eiendom som private aktører vil ha tak i.