Nyheter

Søkeresultat

Viser 31 - 40 av 51 treff

  Bane NOR Eiendoms Hollenderkvartalet i Oslo var det første boligbygget i Norge som ble BREEAM NOR sertifisert.

  Behovet for verksteder er økende. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20-30 år frem i tid.

  En dag med godt trøkk endte i går med utstedelse av nye «grønne» obligasjonslån til Bane NOR Eiendom på til sammen 1,5 mrd kr fordelt på 3 og 5-års løpetid. Dermed sparer selskapet 5 millioner kroner i renteutgifter hvert år.

  Bane NOR Eiendom AS får ratingen «A» med «stabile utsikter» på grunn av sin unike posisjon i eiendomsmarkedet. Ingen andre eiendomsaktører i Norge har tidligere fått denne ratingen.

  Vi har kjøpt Trøndelag fylkeskommunes andel i nye Trondheim Stasjonssenter AS.

  Hvordan kan Kristiansand bli en enda grønnere og mer levende by? Quadrum skal bidra. Det nye kvartalet som reiser seg i sentrum skal bidra til å styrke byen og lokke folk til Kvadraturen.

  Tea og Berit er driftsledere – og de ønsker seg flere kvinnelige kollegaer. Hverdagen deres er svært forskjellig, men kort sagt har de en viktig rolle for at vi som passasjer får operative togstasjoner og tog.

  Veidekke har fått oppdraget å bygge det nye terminalbygget på Trondheim Sentralstasjon samt kontor- og servicearealer. Kontrakten på 722 millioner er vår største totalentreprise til nå.

  Sammen med Kynningsrud Eiendom AS og eCapital Eiendom tar vi et nytt skritt mot å forvandle stasjonsområdet til et kultur- og teknologisentrum for hele Haldens befolkning. Her planlegges konserthus, laboratorier, kontor, utdanning, restaurant og attraktive møtesteder.

  Ny togstasjon er under planlegging i Sandefjord. Dagens stasjon og jernbanen skal flyttes et lite stykke. Det åpner opp for utviklingen av et bærekraftig og spennende knutepunkt. Og nå har vi sikret oss en strategisk plassert tomt mellom den nye og den gamle stasjonen.