Nyheter

Søkeresultat

Viser 51 - 60 av 73 treff

  Den vellykkede byutviklingen i Drammen har fått oppmerksomhet fra hele landet, og Bane NOR Eiendom er en del av suksesshistorien. Nå investeres det milliardbeløp i både jernbanen og byutviklingen.

  Så langt i 2022 har omsetningen i Østbanehallen og på Oslo S vært dobbelt så stor som i samme periode i fjor. Det er den nest største veksten blant landets største kjøpesentre.

  Med kjøp av ni nye leiligheter på Østensjø, markerer vi den offisielle starten for Oslobolig. Fremover skal flere med «vanlig inntekt» få mulighet til å kjøpe leilighet i Oslo.

  Onsdag 24. august 2022 åpnet det topp moderne verkstedet med nye parkeringsspor. Det nye anlegget er viktig for den store jernbanesatsingen i Trøndelag.

  Bane NOR Eiendoms Hollenderkvartalet i Oslo var det første boligbygget i Norge som ble BREEAM NOR sertifisert.

  Behovet for verksteder er økende. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20-30 år frem i tid.

  En dag med godt trøkk endte i går med utstedelse av nye «grønne» obligasjonslån til Bane NOR Eiendom på til sammen 1,5 mrd kr fordelt på 3 og 5-års løpetid. Dermed sparer selskapet 5 millioner kroner i renteutgifter hvert år.

  Bane NOR Eiendom AS får ratingen «A» med «stabile utsikter» på grunn av sin unike posisjon i eiendomsmarkedet. Ingen andre eiendomsaktører i Norge har tidligere fått denne ratingen.

  Vi har kjøpt Trøndelag fylkeskommunes andel i nye Trondheim Stasjonssenter AS.

  Hvordan kan Kristiansand bli en enda grønnere og mer levende by? Quadrum skal bidra. Det nye kvartalet som reiser seg i sentrum skal bidra til å styrke byen og lokke folk til Kvadraturen.