Nyheter

Søkeresultat

Viser 21 - 30 av 72 treff

  Nå skal Bane NOR Eiendom bruke 130 millioner kroner på å oppgradere Bane NOR sitt regionkontor på Marienborg i Trondheim.

  Nå er det byggestart for siste byggetrinn på Strandholmen i Holmestrand.

  Bane NOR Eiendom har i samarbeid med Hamar kommune fått utarbeidet en mulighetsstudie for byutvikling av Hamar Strandsone.

  Vi har kjøpt Leif Tronstads plass 1-7 i Sandvika fra DNB Livsforsikring for å gjøre det vi er best på: knutepunktutvikling.

  Etter flere år med tilnærmet stillstand i utviklingen av bolig- og næringsbygg, ble 2022 et år for historiebøkene til tettstedet Ski i Nordre Follo. Åpningen av den nye togstasjonen og Follobanen markerte startskuddet på byens neste fase.

  Med en uttalt ambisjon om å bli blant Europas mest moderne byer, er det ikke uten grunn at Bane NOR Eiendom satser stort på utviklingen av Drammen. Med lokalbefolkningen på lag ser de uante framtidsmuligheter.

  En god togreise starter allerede når du setter foten på stasjonen. Derfor jobber Bane NOR Eiendom kontinuerlig med å skape levende stasjoner. Hva som skal til, varierer fra sted til sted.

  Når lokalpolitikere lar boligutbyggere ta natur eller matjord, fører det til store CO2-utslipp og mer biltrafikk. Skal de få lov til det, eller bør staten overta ansvaret?

  Vi skal sammen med Sparebankstiftelsen Hedmark bygge Innlandet Science Park i Hamar. Bygget skal bli et fyrtårn innen forskning, innovasjon og business.

  Nye trender preger eiendomsmarkedet. Framtidens leietakere ønsker seg langt mer service enn gårsdagens. Nå er Bane NOR Eiendom godt rigget til å invitere dem inn.