Evaluering av sykkelhotellene

Vedlagt finner du rapport utført av Gehl v/prosjektleder Andreas Røhl. Rapporten tar for seg seks sykkelhoteller for å få strukturert kunnskap om hvilke løsninger som fungerer godt for de som benytter tilbudet, hvorfor disse løsningene oppfattes som gode, og hva som kan forbedres.

Klikk her for å lese rapporten

Seks sykkelhotell er evaluert av Gehl

Sykkelhotell som er med i evalueringen:

  • Lillestrøm x 2
  • Larvik
  • Drammen
  • Asker
  • Moss

De seks eksemplene gjør det mulig å peke på noen tendenser og noen gjennomgående trekk, men det understrekes, at det finnes sykkelhoteller som ikke er en del av denne undersøkelsen og som kan ha enda bedre – eller dårligere – forhold enn de som vurdert.