Hareide åpnet det nye verkstedet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide klippet snoren på det nye togverkstedet på Bergen stasjon, og lot seg begeistre over det han fikk se.

Vi har bygget og eier verkstedet, og har inngått en tiårig leieavtale med Vy Tog AS som skal bruke verkstedet til å vedlikeholde alle togene på Bergensbanen.

- Det er svært gledelig å se alle oppgraderingene som skjer på jernbanen nå, og vi er veldig fornøyde med det nye verkstedet, sa en smilende administrerende direktør i Vy Tog Vest AS, Yvonne Torgersen Hetlevik.

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom AS kunne fortelle at selskapet skal investere 2 milliarder i å oppgradere også de øvrige togverkstedene i årene som kommer.

Begeistret minister

Det var en interessert og imponert samferdselsminister som lot seg geleide rundt i verkstedet av ledelsen i Bane NOR Eiendom AS.

Ministeren stilte en rekke spørsmål underveis, og klatret sågar opp på dreiebenken som høvler hjulene på togene for å ta en nøyere titt.

- Sikkerheten her er så bra at til og med jeg kunne jobbet her, spøkte Hareide etter endt omvisning.

Trangt område

Det nye togverkstedet ligger i sporområdet til Bergen stasjon, med togene susende forbi på ene siden og en fjellskrent med boliger på toppen på den andre. 

- Byggingen har gått greit, selv om det har vært utfordrende at tomten ligger så tett på togtrafikken og naboer, fortalte prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom AS.

Byggetiden har vært halvannet år.


Moderne, velutstyrt verksted

Det nye verkstedet er et to-spors verksted som har plass til tog som er inntil 110 meter lange. Det har blant annet takgallerier, løftebukker og hjuldreiebenk. I tillegg er det bygget et administrasjonsbygg, flere tekniske rom og lager.

Verkstedet er et viktig bidrag til jernbanesektoren, og skal fungere i mange tiår for togmateriell i vest. Det skal kunne ta imot alt nåværende og fremtidig togmateriell som trafikkerer Bergensområdet.