Karriere

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos en av Norges største eiendomsaktører? Se om vi har ledige stillinger.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR. 

 

Vi har for tiden fem ledige stillinger:

Prosjektleder vedlikehold ved Oslo S og Nationaltheatret:

Vi søker deg som evner å ivareta rollen som prosjektleder og evner å lede prosjekter i egen regi. Klikk her for å lese mer om stillingen.  

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 6. september 2021

Fire prosjektsjefstillinger: Har du lyst til å jobbe med de mest spennende by- og stedsutviklingsprosjektene i Norge? Har du lyst til å utvikle boliger, næringsbygg og hoteller, og skape nye hjem og arbeidsplasser der tog, buss og bane er naturlige transportvalg? Har du lyst til å jobbe i et av Norges største eiendomsutviklingsmiljøer hvor bærekraft og samfunnsnytten er førende?

Arbeidssted: Oslo      

Prosjektsjef eiendomsutvikling - tidligfase - to stillinger:

Søknadsfristen er utløpt, men vi er fortsatt interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Har du høyere utdannelse og solid erfaring med tidligfaseprosjekter fra konseptutvikling til gjennomføring av komplekse reguleringsplaner i store bykommuner? Da vi vil vi gjerne snakke med deg for å vurdere om dette kan være en stilling for deg.

Ta gjerne kontakt med Alexander Huun (478 98 809) eller Are Skeie (950 66 183) i rekrutteringsselskapet BackerSkeie.


Prosjektsjef eiendomsutvikling - gjennomføring - to stillinger:

Søknadsfristen er utløpt men, vi er fortsatt interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Har du høyere utdannelse og solid erfaring med å lede eiendomsutviklingsprosjekter, og bred erfaring med de ulike fasene innen eiendomsutvikling – fra detaljregulering til ferdig bygg? Da vi vil vi gjerne snakke med deg for å vurdere om dette kan være en stilling for deg.

Ta gjerne kontakt med Alexander Huun (478 98 809) eller Are Skeie (950 66 183) i rekrutteringsselskapet BackerSkeie.

 


 Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss?

Les intervju med noen av våre ansatte.