Nye seksjonsledere i utviklingsavdelingen

Økende aktivitet og flere prosjekter gjør at vi har ansatt tre nye seksjonsledere innenfor eiendomsutvikling for å lede utviklingsprosjekter.

- På utviklingsplanen vår framover står det et økende antall knutepunktprosjekter, og med stadig flere prosjekter trenger vi flere folk. Vi nærmer oss nå 30 årsverk innenfor eiendomsutvikling og våre nye seksjonsledere får en viktig rolle i å realisere vårt samfunnsoppdrag. Vi utvikler alt fra boliger, hotell og kontorbygg til servicebygg til jernbanen; alt under paraplyen bærekraftig knutepunktutvikling, forteller utviklingsdirektør Morten Austestad.

De nye lederne er alle rekruttert internt fra Bane NOR Eiendom, og har lang erfaring fra eiendomsutvikling.

Connie Nyhaven (til venstre) får ansvar for å lede seksjon Plan, som inneholder prosjekter i tidlig fase. Connie er utdannet landskapsarkitekt og har jobbet i Bane NOR Eiendom fra 2007 da det het ROM Eiendom.

Kristin Haug Lund (i midten) leder seksjon Gjennomføring, med blant annet en rekke nærings- og boligprosjekter i sin portefølje. Prosjektene er spredt rundt i hele landet, med det til felles at det skal bidra til god by- og stedsutvikling og legge til rette for at flere tar tog og lar bilen stå. Kristin kom til Bane NOR Eiendom fra Entra i 2018.

Dag Haugdal (til høyre) trer inn som seksjonsleder med ansvar for Region midt/nord. Han blir stasjonert i Trondheim, der han har jobbet for Bane NOR Eiendom i en rekke år allerede. Trondheim S er planlagt å bli et levende knutepunkt tilsvarende Oslo S, og har flere, andre store prosjekter på perrongen.

Bane NOR Eiendom er et av Norges største eiendomsutviklingsmiljøer og har ekstra fokus på bærekraft og samfunnsnytten av å bygge ved kollektivknutepunkt. Vi eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og har cirka 200 ansatte og om lag 230 eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 2-3 milliarder kroner.