Reguleringsplan for utvikling av Drammen stasjon igangsatt

Varsel om oppstart av detaljregulering og utleggelse av planprogram for utvikling av Drammen stasjon / Doktor Hansteins gate.

Arbeidet med reguleringsplanen for ROM Eiendoms utbyggingsarealer på Drammen stasjon langs Doktor Hansteins gate er i gang.

Vedlagt følger forslag til planprogram som er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er fra 19. februar til 6. april 2016.

Last ned forslag til planprogram her: Drammen stasjon / Doktor Hansteins gate. Detaljregulering med konsekvensutredning. Forslag til planprogram.

Last ned kunngjøringsannonsen her: Kunngjøring